Home Amstel- en Bajes Kwartier Door nieuwe visie op water gaat er langs de Amstel veel veranderen

Door nieuwe visie op water gaat er langs de Amstel veel veranderen

0

Meer recreatie en boulevards aan de Amstel, het IJ en de stadsplassen, grotere stadsstranden en nieuwe vaarroutes. Dat alles staat in de Watervisie 2040. Amsterdam wil het zicht op de Amstel verbeteren, en meer recreatieve plekken en boulevards langs en aan de Amstel en het IJ maken. Verder gaat Amsterdam het vaarnetwerk in de stad vergroten en de zwemstranden en recreatievoorzieningen bij bijvoorbeeld het Nieuwe Diep en aan het IJmeer uitbreiden. Ook moet zwemmen in natuurwater veiliger worden.

Met de aanleg van een grote steiger in de Amstel bij de Hermitage en de aanleg van het Park Somerlust aan de Amstel bij het Amstelkwartier op het terrein van de voormalige Zuidergasfabriek zijn de eerste stappen gezet om het ‘contact met het water van de Amstel’ te verbeteren. De gemeente wil aan de Amsteloevers tussen Blauwbrug en Rozenoordbrug (A10-Zuid) geleidelijk meer zitplekken, steigers en op- en afstapplekken aan het water ontwikkelen en het zicht op het water verbeteren. Door het weghalen van parkeerplaatsen en kadegroen kan ook het voetgangersgebied aan de rivier een royalere maat krijgen.

Woonboten verplaatsen
Langs de Amstel gaat er daardoor veel veranderen. Zo wil de gemeente in gesprek met woonbotenbewoners, walbewoners en andere betrokkenen aan de Amstel om te verkennen of en hoe we woonboten kunnen worden verplaatst om het zicht op de Amstel te vergroten en het recreatief gebruik van de Amsteloevers voor meer mensen mogelijk te maken. Al eerder bleek dat er van de woonbootbewoners veel weerstand is tegen deze plannen. Eén van de mogelijkheden is het  verplaatsen van woonboten van de Amstel naar de Houthavens aan het IJ waar nieuwe plekken voor woonboten worden gecreëerd.

Passagiersvaart bij Amstelkwartier
In de plannen van de gemeente moeten bij de nieuwe jachthaven in het Amstelkwartier enkele tientallen ligplaatsen voor de passagiersvaart komen met een grote op- en afstapplek voor de passagiersvaart. In de jachthaven komt ook een klein drijvend zwembadje en een horecapaviljoen. De clustering van de stadshaven, het Park Somerlust, een zwemplek en horeca moet zo zorgen voor een nieuwe levendige publieke plek aan de Amstel.

Veiliger zwemmen
Amsterdam wil aan de Amstel meer ruimte voor wandelaars en fietsers, meer groen en meer plekken om te recreëren en van het uitzicht te genieten. In de Amstel wordt dit jaar nog de bodem aangepast bij het nieuwe Park Somerlust in het Amstelkwartier, zodat het veiliger wordt om daar te zwemmen. Ook andere natuurwater-plekken waar veel wordt gezwommen, worden veiliger gemaakt. Zo wil de gemeente bij het Nieuwe Diep zwemstranden toevoegen en uitbreiden met recreatieve voorzieningen.

Vaste verbinding met Kompaseiland
Als nieuwe locatie voor binnenvaart en riviercruise wordt gedacht aan het Kompaseiland en omgeving. Op dit eilandje dat ligt ten noorden van het KNSM- en Java-eiland zouden nieuwe ligplaatsen voor de binnenvaart kunnen worden gerealiseerd. De gemeente gaat onderzoeken of deze locatie geschikt is voor ligplaatsen voor de cruisevaart met bijbehorende walvoorzieningen, busparkeerplekken en bevoorradingplekken. Hiervoor is dan een nieuw steigercomplex en een vaste oeververbinding met het Azartplein nodig.

Nautische sfeer Cruquius
Het Cruquiusgebied verandert de komende decennia van een industrieel gebied naar een gemengd woonwerkgebied. Het deel ten oosten van de jachthaven is nog leeg. De gemeente denkt dat in de Entrepohaven op termijn kansen zijn voor een bijzondere voorziening als een drijvend zwembad of drijvende tuin, ligplaatsen voor de passagiersvaart of woonschepen. Dergelijke functies op het water dragen dan bij aan de nautische sfeer in dit gebied.

Meer watersport aan Nieuwe Diep
Nieuwe Diep aan het Flevopark krijgt een impuls voor recreatie met voorzieningen en watersport. Het Nieuwe Diep wordt in feite doormidden gesneden door het Amsterdam-Rijnkanaal. Het zicht vanuit het Flevopark op het water wordt verbeterd en er worden meer zitplekken aan de oever gerealiseerd. In overleg met watersportverenigingen en Jeugdland, kunnen de watersportactiviteiten met zeilen, surfen en kanoën op het Nieuwe Diep worden uitgebreid.

Watersportgebied van formaat
Door de ligging in het IJmeer ziet de gemeente kansen om IJburg fase 2 en Zeeburgereiland verder te ontwikkelen tot een stedelijk of regionaal watersportcluster. Deze geambieerde watersport/recreatie ontwikkeling dient in goede balans met de natuurwaarden van het IJ- en Markermeer plaats te vinden. Er komt een bewonersjachthaven aan het IJ bij Sluisbuurt Zeeburgereiland, een nieuwe grote jachthaven annex stedelijke plek op de oostpunt van het Zeeburgereiland en een nieuwe jachthaven in de IJburgbaai bij IJburg 2. Daarnaast wordt het watersportcentrum met zeilen, surfen, kanoën en suppen op IJburg verder ontwikkeld. Een aantal nieuwe recreatiestranden op IJburg 2 en aan de zuidoever van het Zeeburgereiland worden toevoegen. Met de ontwikkeling van het Zeeburgereiland en IJburg 2 moet een watersport- en recreatiegebied van formaat aan de stad en regio worden toegevoegd.

Al met al geeft de Water 2014 visie geeft ruimtelijk-economisch perspectief op gebruik van het water in de stad, met een actieplan voor de komende jaren en ambities en uitgangspunten voor de toekomst. De gemeenteraad besluit over het vaststellen van de Watervisie op 13 en 14 juli.