Home Overzicht Duurzame huurwoningen maken omgeving Amstelstation compleet

Duurzame huurwoningen maken omgeving Amstelstation compleet

0
Bron MRP Development.

Tegenover het Amstelstation, bij het Julianapark, worden 200 huurwoningen gebouwd. Van die woningen is ongeveer 80 procent bestemd voor middeninkomens, 20 procent zijn woningen in de vrije sector huur. De oplevering is gepland in 2022. De bouw van de woningen is een onderdeel van de ingrijpende verandering van de omgeving van het Amstelstation.

Een deel van de middensegment huurwoningen is geschikt voor grotere gezinnen dankzij een gemiddelde woninggrootte van 140 m2. Op de daken van de twee woongebouwen en in de gezamenlijke tuinen komen een toekomstbestendige waterberging en water-hergebruikmethodes, voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten. Ook is voorzien in zonnepanelen op de daken voor het opwekken van stroom.

Op straatniveau wordt het aantrekkelijk met verschillende maatschappelijke- en commerciële voorzieningen zoals een opnieuw een supermarkt, uiteraard horeca, maar ook broedplaatsen voor kunstenaars, Spirit en een centrum voor huiswerkbegeleiding.

Bron MRP Development

Volgens wethouder Laurens Ivens van Bouwen en Wonen zijn deze huurwoningen hard nodig om aan mensen met middeninkomens voldoende betaalbare woonruimte te bieden. ‘Amsterdam moet een stad blijven waar voor iedereen plek is om te wonen, ongeacht of je een laag, een gemiddeld of een hoog inkomen hebt.’

De omgeving van het Amstelstation verandert ingrijpend. Het Amstelstation zelf en de directe omgeving worden momenteel grondig gerenoveerd en opnieuw ingericht met onder meer een uitgebreide ondergrondse fietsparkeergarage voor 3.500 fietsen. Een nieuw tramstation aan de kant van de mr. Treublaan is bijna klaar en het voorplein wordt vernieuwd. Ook de Julianalaan, die de Wibautstraat en de Hugo de Vrieslaan verbindt, wordt vernieuwd. Met een vrije busbaan in het midden en bomen aan weerszijden ontstaat hier straks een rustiger straatbeeld met een groen karakter. De complete herinrichting en de renovatie van het stationsgebouw is in 2023 gereed.