Home Groen Eén bomenverordening voor de hele stad

Eén bomenverordening voor de hele stad

0

Oost heeft niet meer een eigen bomenverordening. Er wordt steeds meer centraal geregeld in de stad. Zo ook de kap, behoud en herplantplicht van bomen. Vanaf 1 oktober gelden in Amsterdam niet langer tien bomenverordeningen maar is er één bomenverordening van kracht.

Alle bedrijven en inwoners moeten zich houden aan dezelfde regels over kap, behoud, bescherming, handhaving en compensatie van bomen. Het uitgangspunt ‘Kap mits herplant’ moet ervoor zorgen dat binnen de gemeentegrens het bomenbestand op peil blijft en dat er zorgvuldig wordt nagedacht over bomen in de stad.

Een boom voor iedere twee inwoners

Minder bureaucatie
Veel Amsterdammers houden van bomen en kap leidt vaak tot heftige emoties. De gemeente is bewust bezig met bomen en kappen kan niet zomaar. Groenwethouder Abdeluheb Choho: ‘Bomen zijn het groene hart van onze straten, binnentuinen en pleinen en dragen zo voor een belangrijk deel bij aan een leefbare stad. Met deze nieuwe regels bewaken we dit nog beter, terwijl we tegelijk zorgen voor minder bureaucratie.’

Kap, behoud en herplantplicht
Met tien bomenverordeningen was het niet altijd duidelijk om te weten hoe de gemeente omging met kap. Als een project zich op een stadsdeelgrens bevond, kon dat zorgen voor vertraging. Voor organisaties met veel bomen, zoals Artis, begraafplaatsen, volkstuinen en woningbouwcorporaties, is het handig als zij een kapvergunning kunnen krijgen voor meerdere bomen. Daarom biedt de stedelijke bomenverordening hier ruimte voor onder de noemer jaarvergunning. De jaarvergunning dwingt tot goed nadenken over kap, behoud en herplantplicht, beperkt de administratieve lasten voor aanvragers en geeft de gemeente vroegtijdig inzicht in plannen. Ook kunnen boomexperts van de gemeente meekijken en adviseren bij de kapplannen van de aanvrager.

300.00 straatbomen
Amsterdam plant al vanaf de 16e eeuw in praktisch elke straat bomen en behoort tot de groenste steden van Europa. De boomdichtheid van de openbare ruimte is met 300.000 straatbomen hoog ten opzichte van de meeste andere wereldsteden. Waar Amsterdam circa 1 boom op 2 inwoners heeft, telt Parijs 1 boom per 22 inwoners. In 1454 was er in Amsterdam een eerste bomenverordening. Waar de stad in 1986 nog achttien verordeningen had en in 2014 tien verordeningen, is er vanaf 1 oktober 2016 één stedelijke bomenverordening voor heel Amsterdam van kracht.

Vorig artikelSpontane reactie in Indische Buurt op flyer homohaat
Volgend artikelDe Ruyschtuin, het allereerste ‘Park om de hoek’