Home Rob Zwetsloot Een dubbel jubileum

Een dubbel jubileum

0

Op 5 mei is altijd de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar het is ook de geboortedag van een belangrijk man die dit jaar, 2018, precies tweehonderd jaar geleden werd geboren. Hij was de profeet van de arme onderdrukte massa’s wereldwijd. Zijn ideeën hebben een grote, sommigen zeggen rampzalige, invloed op vier continenten nagelaten, waarbij velen op gewelddadige manier het leven hebben gelaten. Hij is een waarschuwing dat profeten, politici, filosofen, economen en denkers waar ze ook vandaan komen, ten alle tijden gewantrouwd dienen te worden. En dat je hun woorden maar beter niet letterlijk kunt nemen. Die profeet is de Duitser Karl Marx.

Dit jaar is het ook nog eens 170 geleden dat zijn meesterwerk Das Kapitaal verscheen. Een dubbel jubileum derhalve voor ome Karel. Tijdens mijn studie heb ik nogal wat marxistische boeken te verstouwen gekregen. Daar was voor mij als simpele ziel vaak geen touw aan vast te knopen. De armen worden uitgebuit, en moeten in opstand komen, is geloof ik de centrale boodschap. Alles moet anders, begreep ik ervan.

Er is in Amsterdam nog een exemplaar van Das Kapitaal met handgeschreven aantekeningen van de ouwe Karl zelf, dat in bezit is van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis aan de Cruquiusweg 31 hier in Oost. Daar kunnen ze misschien nog een goede sier mee maken in dit Karl Marx feestjaar. Tentoonstelling, debatcyclus met hedendaagse marxistische gelovigen, aandacht via het internet, dat soort dingen. Want de interesse in het Marxisme is  aan het terugkeren.

Recent verschenen er al boeken van Stephan Steinmetz en Jolanda Withuis over geboren worden en opgroeien in de communistische gezinnen en schreef Gustaaf Peek een pleidooi voor het communisme waarin ouderwets tot verzet wordt opgeroepen.

Op het internet kom ik tegenwoordig vaak de term cultuurmarxisten tegen, meestal in haatdragende en in vitriool gedoopte stukjes. (Wist u trouwens dat Pim Fortuyn ook ooit een marxistische professor geweest schijnt te zijn?) Ja, die ouwe Karl wordt weer helemaal hip. Tijd van een Karl Marx festival of dance event.

Maar wat was het eigenlijk voor een gozer, die ome Karl? Ome Karl was een profeet die het evangelie van de klassenstrijd uitdroeg in kroegen en vergaderzalen in heel Europa. Ome Karl hield van een borrel, die hij graag door anderen liet betalen, want ome Karl was een levenslange armoedzaaier, want boeken en artikelen schrijven of lezingen geven was, net zoals heden ten dage, geen vetpot. Oom Karl stierf berooid in Londen, onwetend van de ellende waarin zijn ideeën  miljoenen mensen over de hele aardkloot zouden storten. Laten we op vijf mei daar ook maar eens aan denken.

Vorig jaar ben ik voor u naar zijn geboorteplaats gereisd om aldaar een documentaire op te nemen, over leven en werk van die goeie ouwe ome Karl.