Home Kunst Een gedachtesprong in voormalige seinpost

Een gedachtesprong in voormalige seinpost

0

In een van de meest markante gebouwen van het Muiderpoort Station, het circa 20 meter hoge, witte seinhuis (inmiddels rijksmonument) dat vlak achter het stationsgebouw staat en over de twee hooggelegen sporen rijst, realiseert Waalko Dingemans een lichtkunstwerk getiteld Gedachtesprong.

Tekst Alice Smits

Bovenin het seinhuisje wordt een fotocollage bestaande uit een 11 meter lange rol langzaam in een continue beweging via een aluminium frame langs de ramen voortbewogen. Achter de rondgaande foto rol bevinden zich led lampen die het beeld zodra het schemer wordt laten oplichten zodat het vanaf de aangrenzende perrons goed zichtbaar is. Het werk heeft ongeveer een uur nodig om geheel rond te draaien.

Actieve manier van kijken
Deze langzame beweging is precies waar Waalko Dingemans in zijn werk naar op zoek is. Hij wil onze waarneming vertragen om ons terug te werpen op onze eigen ervaring, herinneringen en sensaties om tot nieuwe relaties en betekenissen van de dingen te kunnen komen. Gedachtesprong is een werk dat niet in een keer geconsumeerd kan worden en zijn betekenis niet onmiddellijk aan je opdringt. Het werk eist een actieve manier van kijken waarbij je niet zomaar kunt aannemen wat je voorgeschoteld krijgt, maar op onderzoek uit moet gaan. Niet alleen doordat het werk zich beweegt en zo steeds andere gezichtspunten aanbiedt, maar ook de aard van het beeld zelf vraagt om een onderzoekende blik.

Voortdurende verandering
Gedachtesprong is een werk dat ons bewust maakt van het feit dat we in een subjectieve wereld leven waarin we de werkelijkheid steeds opnieuw betekenen doordat onze herinneringen onder invloed van nieuwe ervaringen en inzichten voortdurend veranderen. Dit gegeven reflecteert de interesse van de kunstenaar in het onderzoeken van de verhouding van het individu tot zijn omgeving. Door het beeld letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen creëert hij een ruimte waarin we ons bewuster worden van de processen waarmee we relaties leggen tussen herinneringen, gebeurtenissen, beelden, en objecten in een onophoudelijke stroom van betekenisgeving. Door de waarneming te vertragen door middel van een complex en gelaagd beeld creëert de kunstenaar een dialoog tussen beeld en toeschouwer waarin de observatie zelf onderwerp wordt.

Meer betekenissen
Het seinhuisje is, zoals zijn functie dat ooit vereiste, goed zichtbaar vanaf beide sporen, en het helder verlichte traag bewegende beeld zal zonder meer de blikken vangen van een ieder die zich daar bevindt. Maar de keuze voor het treinstation krijgt hier nog een andere betekenis, niet alleen als een plek van wachten maar ook als een van transitie, waarin we getransporteerd worden naar elders. De vensters waarachter de collage beweegt fungeren, zoals de frames van een film of de ramen van een voortbewegende trein, als een ander moment van montage waarin herinneringen en observaties verbonden worden tot steeds weer nieuwe verhalen.

Het lichtkunstwerk van Waalko Dingemans in het Seinhuis van Station Muiderpoort is te zien tot en met 23 februari.