Home BoekvandeWeek Een geschreven kunstwerk

Een geschreven kunstwerk

0

25 Schrijfster Jannie Regnerus is naast schrijver ook beeldend kunstenaar. Nachtschrijver is een zintuiglijke roman waarin Regnerus beelden weet op te roepen door middel van haar woorden, een klein geschreven kunstwerk.

Hoofdpersoon Hannah is restaurator in het Rijksmuseum. ‘Mijn reis begint op de plek waar de kunstenaar een eindbestemming vond, ik loop zijn ontdekkingstocht achterstevoren terug.’ Ze ontdoet de schilderijen van troebel vernis en haalt de oorspronkelijke kleuren en details weer tevoorschijn.

Parallel aan haar verhaal loopt de geschiedenis van de dichter Blindman, de man die evenals zijn broer, al op jonge leeftijd blind werd door een erfelijke aandoening. Blindman ontwikkelt belangstelling voor schilderijen en boeken. Hij vertrekt naar de stad en gaat studeren.

De eerste keer dat Hannah Blindman ziet, is in een filmportret. Als ze hem tijdens een poëziefestival hoort voordragen, weet ze dat ze hem wil ontmoeten. Ze voelt een sterke verwantschap met deze man, die evenals zij, zijn jeugd doorbracht op het Friese platteland en voor wie de ‘verbeelding’ een essentieel onderdeel is van zijn werk.

‘Blindman heeft alleen nog de beelden van zijn jeugd, hoe verleidelijk moet het dan zijn om daar voor altijd te willen blijven. Hij beheert een klein Rijksmuseum in zijn hoofd, de bewaarplaats van zijn eigen oudheid.’

Nachtschrijver is gebaseerd op Regnerus’ ontmoetingen met de in 2013 overleden Friese dichter Tsjebbe Hettinga, van wie onlangs zijn volledig werk Het vaderpaard is verschenen.

_____

Nachtschrijver is geschreven door Jannie Regnerus
en uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact
Sharon Perlee
is boekverkoper bij Java Bookshop Javastraat 145