Home Gezin Een luisterend oor voor ouders

Een luisterend oor voor ouders

0
Even niet alleen met de kinderen is vaak al verlichtend.

Bij Home-Start ondersteunen vrijwilligers gezinnen bij de opvoeding van de kinderen. Er is dus sprake van een maatje voor het gezin. In Amsterdam Oost zijn er zo’n 45 gezinnen waarbij een vrijwilliger met in de meeste gevallen de moeder optrekt. Ik sprak met coördinator Mirjam Smit en vrijwilliger Doreen Vredenburg over hun werk in dit project.

Tekst Jan Molenaar

Dat ik veel vrijwilligerswerk doe roept instemmende reacties op, maar soms ook lijken anderen kritisch. Een betaalde baan heeft zijn voordelen, maar een leven valt ook heel prettig in te richten met vrijwilligerswerk. Zinvol bezig zijn en talenten in jezelf aanspreken die anders niet aan bod zouden komen horen vooral bij dat vrijwilligerswerk.

Dat is de ene kant. De andere kant is dat er tal van organisaties en evenementen alleen kunnen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Over een dergelijke organisatie gaat het ook in dit artikel. Wil je actief zijn in het maatschappelijke veld, dan kun je onder andere aan de slag bij Home-Start.

Werkwijze
Home-Start is in Engeland vanuit de burgers ontstaan. Het vormt een aanvulling op de reguliere hulpverlening. De vrijwilligers die bij Home-Start werken zijn ervaren opvoeders of bijvoorbeeld studenten die een studie volgen in de richting van pedagogiek of psychologie. Bij Home-Start weten vrijwilligers het niet beter dan de ouder die ze bezoeken. Ze delen hun ervaring en geven indien gewenst praktische adviezen.

Het gaat er dus niet om de ouder te vertellen hoe het moet. Maar het luisteren en het vertellen wat er goed gaat werkt vaak goed voor het zelfvertrouwen van de betrokken ouder. Hierdoor komt de moeder weer beter in haar vel te zitten en loopt het contact tussen haar en haar kind ook weer vanzelf.

Doreen vertelt enthousiast dat zij meteen een klik voelde bij de eerste kennismaking met het gezin waaraan zij werd gekoppeld. Ze heeft de moeder daarna echt zien groeien. ‘Haar hele houding is nu anders en ze heeft echt weer de kracht om zelfstandig door te gaan,’ aldus Doreen. Volgens Mirjam en Doreen zijn ouders vaak opgelucht dat ze gewoon een maatje hebben om mee te praten. Ze zitten niet te wachten op iemand die vertelt hoe het moet zoals dat vaak bij de hulpverlening gebeurt.

Training en begeleiding
Ook Dynamo en Combiwel bieden Home-Start aan in delen van Amsterdam. Het is een werkwijze met een eigen licentie dus het moet overal op dezelfde manier worden aangeboden. Home-Start wordt in Amsterdam-Oost uitgevoerd door Humanitas, een grote vrijwilligersorganisatie. Naast opvoeden zijn thema’s waarin Humanitas ook gespecialiseerd is: eenzaamheid, verlies, detentie en thuisadministratie.

Alle vrijwilligers krijgen uitgebreide training en begeleiding. Ook bij Home-Start krijgen vrijwilligers eerst een driedaagse training. Daarna volgt ook zes keer per jaar een intervisiebijeenkomst. Vrijwilligers komen dan onder het genot van een lunch bij elkaar en kunnen ervaringen uitwisselen. Een positieve stimulans en bevestiging zijn ook voor de vrijwilliger onontbeerlijk.

Doreen geeft aan dat het voor haar ook heel belangrijk is om zich nuttig of belangrijk te voelen als vrijwilliger. Het contact met de ouder, de cursussen en de intervisiebijeenkomsten dragen daar allemaal aan bij.

Zinvol
Home-Start biedt naar mijn overtuiging een waardevolle aanvulling op de officiële hulpverlening. Ik denk dat dit soort projecten een goede preventieve werking kunnen hebben zodat gezinnen weer op tijd in hun eigen kracht terecht komen voordat de hulpverlening er aan te pas moet komen. De gesprekken met Mirjam of andere coördinatoren en de begeleiding/scholing die de vrijwilligers krijgen zorgt er voor dat ook zij in hun eigen kracht blijven en niet op de stoel van de hulpverlener gaan zitten maar een echt maatje blijven. Heel dankbaar en zinvol werk wordt er gedaan bij Home-Start. En een initiatief dat vanuit burgers is ontstaan is, lijkt mij, past heel goed bij een vrijwilligersorganisatie als Humanitas.

Wil je meer weten over Home-Start of wil je vrijwilliger worden? Check www.home-start.nl of neem contact op met Mirjam Smit de coördinator in Oost 020 523 1190.