Home Overzicht Een of geen kinderbrug over de Ringvaart?

Een of geen kinderbrug over de Ringvaart?

0
Milon denkt aan dit soort touwbrug.

Is er plek voor een loopbrug over de Ringvaart die de Laing’s Neckstraat en de Willem Beukelstraat verbindt? De kwestie verhit de gemoederen in de Transvaalbuurt en de Don Boscobuurt.

Tekst Arie van Tol

De grote bruggen over de Ringvaart liggen tamelijk ver uit elkaar. Voor voetgangers is omlopen vaak erg ver. En voor kinderen is de drempel om bij vriendjes aan de andere kant te gaan spelen te hoog. Vooral om die reden wil de elfjarige Milou Hoogerwerf een loop/speelbrug. Kinderen kunnen dan gemakkelijker naar de andere kant. En de brug kan ook een mooie speelplek worden als fietsers en brommers worden geweerd.

Nog geen tien jaar geleden was een brug op genoemde plek ook al onderwerp van discussie. Tegenstanders van weleer en van nu verenigen zich weer in groten getale.

Gebiedsplan
Milou heeft haar verhaal gedaan bij Platform Transvaal, bij de ambtenaar die er over gaat, bij de wethouder en bij de bestuurscommissie. Nog vóór de zomer hield zij als officiële inspreker een helder betoog voor de politici. Ze kon rekenen op veel sympathie, maar niet zo maar op instemming. Haar werd uitgelegd dat haar idee onderdeel kon worden van het gebiedsplan van de Transvaalbuurt en/of van de Don Boscobuurt. Pas bij besluitvorming rond dat gebiedsplan zou dan de bestuurscommissie een standpunt innemen.

Stadsgezicht 
Zo lang wilden tegenstanders van een brug niet wachten met hun reactie. Net na de zomer deden zij, vertegenwoordigd door drie man sterk, hun woord in de bestuurscommissie. En ook met de wethouder is er een gesprek geweest.

De heer Fransman vond de brug onnodig: 500 meter omlopen kon toch geen groot bezwaar zijn. Als kinderen in de Transvaalbuurt niet veilig kunnen spelen dan moet dat daar opgelost worden en niet door die kinderen naar de Watergraafsmeer te brengen. De brug zou een hangplek voor jongeren kunnen worden. En was er wel gedacht aan de verkeersonveiligheid voor kinderen, bij de Transvaalkade en de Ringdijk? De brug zou ook zwanen en andere vogels ernstig belemmeren. ‘Bescherm het stadsgezicht van de Ringvaart’ was het motto waar de heer Fransman mee eindigde.

Vluchtroute
De heer van Wieringen sprak over de cijfers en over de wat hem betreft arrogante, respectloze houding van Ivar Manuel in het eerdere gesprek. De instemming van voorstanders moest met een korreltje zout worden genomen en de 304 handtekeningen onder ‘Handen af van de Ringvaart!’ waren veelzeggend. En stellig beweerde hij: ‘Natuurlijk gaat de brug ook gebruikt worden door fietsers en brommers!’

De derde spreker, de heer Huttig, benadrukte nog een keer de ecologische waarde van de Ringvaart. En had het over veiligheid en inbraakgevoeligheid. De suggestie dat de brug vooral een ideale vluchtroute voor criminele jongeren zou kunnen worden, doet denken aan de onsmakelijke discussie van jaren geleden.

Draagvlak?
Voor- en tegenstanders van de brug proberen momenteel digitale dan wel papieren handtekeningen te verzamelen. En beweren allemaal meer dan voldoende draagvlak te zien voor de brug, dan wel tegen de brug. Andersdenkenden en onverschilligen tellen niet mee bij de methodiek die belangengroepen hanteren.

En wie in de Transvaalbuurt en de Don Boscobuurt zijn wel en wie niet belanghebbend? En hoeven of moeten alleen belanghebbenden een stem hebben? Ik woon op nog geen 200 meter van de plek waar de brug zou moeten komen, maar heb nog geen handtekeningenjagers aan de deur gehad.

We hopen dat niet de (on)eerlijke cijfers de doorslag geven. Laat in ieder geval een figuurlijke brug geslagen worden: een serieuze uitwisseling van argumenten tussen voor- en tegenstanders, en tussen politici die er verschillend over denken, een echte dialoog. Laat het alsnog een positieve stuiptrekking van de lokale democratie worden.