Home Overzicht Eén, twee…, drie fietsbruggen?

Eén, twee…, drie fietsbruggen?

1

Sinds 2006 woont Joris Vermeulen op IJburg, met veel plezier. Alleen: die fietsafstand naar de stad. Met mooi weer geen probleem, maar bij regen, kou en wind wel. Al sinds 2006 denkt hij: wat jammer dat er geen fietsbrug is die de IJburglaan verbindt met het Oostelijk Havengebied, zodat je rechtdoor naar het Centraal Station en omgeving kunt fietsen.

Tekst en kaart Joris Vermeulen | IJopener

De Piet Heintunnel, in 2005 geopend, is niet toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Ambtenaren, weg- en waterbouwers en stadshistorici zullen weten wat de redenen daarvoor waren, maar het zal iets te maken hebben met kosten, sociale veiligheid, de helling van zo’n tunnelbuis. En de tunnel mondt uit in een gebied dat tien jaar geleden nog een niemandsland was. Het leek toen misschien geen logische fietsroute? Helaas kreeg tram 26 maar twee parkeerplekken voor fietsen.

Je kunt bijna niet anders dan constateren dat een tracé IJburglaan-Cruquiusweg-Borneo geschikter is

Natuurlijk, er ligt een prachtige fietsbrug, de Nescio. En al in 1957 werd de iets dichter bij het centrum gelegen Amsterdamsebrug opgeleverd. De Nesciobrug is vooral nuttig voor fietsers vanuit en naar IJburg, Diemen, Amsterdam-Oost en -Zuid. De route via de Amsterdamsebrug is tot dusver de kortste, vanuit en naar IJburg en het centrum/Centraal Station.Een huis-tuin-en-keukenmeting aan de hand van een kaart leert dat een verbinding in het verlengde van de IJburglaan een halve tot een hele kilometer scheelt. Op één heen- of terugweg. Een retourtje dus twee keer zoveel: tel uit je tijd- en energieverlies. Een rekensom met een paar cijfers van het gemeentelijke statistiekbureau levert een geldwinst van honderdduizenden of zelfs miljoenen euro’s per jaar op. Een goede fietsinfrastructuur levert bovendien winst op voor milieu, volksgezondheid en sociale- en verkeersveiligheid.

Ingewikkelde kwestie, zo’n brug
Het Kompas op IJburg (kompasopijburg.nl) was een paar jaar geleden een eerste digitale inventarisatie van de wensen van bewoners en bezoekers van IJburg. De meest gedeelde of ‘gelikete’ wens was een snellere fietsverbinding tussen het centrum en IJburg. Een ingewikkelde kwestie, zo’n brug. Er moeten genoeg gebruikers voor zijn, hij kost veel geld, want – extra complicatie – de overspanning over het Amsterdam-Rijnkanaal is groot en daardoor is het ook technisch een uitdaging.

De bebouwing op Zeeburgereiland neemt nu serieuze vormen aan. Op de grote lap grond ten noorden van de IJburglaan en links van de Zuiderzeeweg verrijst dadelijk de Sluisbuurt. De plannen daarvoor bracht de gemeente anderhalf jaar geleden naar buiten. En tot mijn verrassing maakte een extra fietsbrug over het kanaal er deel van uit! De projectorganisatie leek in te zetten op een tracé van het midden van de Sluisbuurt naar Sporenburg in het Oostelijk Havengebied. Dat veel Sporenburgers met dat plan niet gelukkig waren en zijn, is bekend. Zelf ben ik er ook geen voorstander van. Niet omdat ik denk dat Sporenburg met zo’n brug overspoeld zal worden door fietsers, maar omdat het niet de beste route is.

Via Borneo-eiland geschikter
Neem het hele achterland, alle potentiële gebruikers van de brug, in ogenschouw: Zeeburgereiland voorbij de Sluisbuurt, IJburg, Diemen en Muiden. Dan kun je bijna niet anders dan constateren dat een tracé IJburglaan-Cruquiusweg-Borneo geschikter is (zie rode lijn op de kaart). Het levert voor het gros van de fietsers een kortere route op dan via het hart van de Sluisbuurt. Want daarvoor moeten ze de wijk in fietsen, richting noorden, en dan met een bocht naar het westen. Een fietsbrug die iets ten zuiden van de Piet Heintunnel het kanaal oversteekt kan ook de Cruquisweg aandoen. Ook daar schieten woningen en kantoren in rap tempo uit de grond. Een brugaftakking daarheen verlicht de druk op Borneokade, Stokerkade en omgeving. De brug wordt er waardevoller van. De bouw zal ook minder complex zijn dan via de Sluisbuurt, want: een kortere overspanning en de mogelijkheid om op de punt van de Cruquiusweg één of meer pijlers te zetten. Dit is trouwens ook volgens de Amsterdamse Fietsersbond het beste tracé.

Amsterdam wordt al sinds eeuwen het Venetië van het Noorden genoemd: er liggen een kleine 1700 bruggen. Op de grachten en elders in de stad is de brugdichtheid groot. De tienduizenden bewoners, bezoekers en gebruikers van IJburg en het Zeeburgereiland (en verder) moeten het tot nu doen met twee fietsverbindingen over het kanaal. Die bruggen zelf zijn niet mager, maar het aantal…

Op naar nummer drie?!

Joris Vermeulen woont en werkt op IJburg. Vanuit zijn bureau Hotpot Amsterdam (creatie en communicatie met een ideëel karakter) heeft hij onder meer de FlexBieb tot stand gebracht, samen met veel andere bewoners.

1 REACTIE

  1. Ik vind het voorstel voor de verbinding van zeeburgereiland met Borneo én cruquius een prima voorstel. dit is de kortste oversteek en bedient de meeste mensen. uiteraard moeten brommers hier geweerd worden, die kunnen prima een stukje ombrommen over de oude brug