Home Overzicht Einde van een mooie traditie: kerstboom op ‘s-Gravesandeplein

Einde van een mooie traditie: kerstboom op ‘s-Gravesandeplein

0

Op het ‘s-Gravesandeplein staat weer een kerstboom. Het is het symbool van de samenwerking tussen de buurt en het OLVG. Maar het is de laatste keer dat een kerstboom het plein siert en tijdens een mooi georganiseerd Kerstboomlichtjesfeest mensen bij elkaar brengt. Na tien jaar is het over. Het stadsdeel stopt haar medewerking tot grote teleurstelling van de bewoners. En Ben Lases draagt het stokje na die tien jaar graag over aan een ander.

Het Kerstboomlichtjesfeest op het ‘s-Gravesandeplein is na tien jaar een echte traditie. Het OLVG ondersteunde ook het lustrum weer ondanks de fusie met het Lucas/Andreas Ziekenhuis. De buurtbewoners werden verwend met warme dranken zoals chocolade melk, glühwijn, aangeklede erwtensoep met roggebrood en katenspek. Maar ook halal erwtensoep, zonder katenspek dan. Het draaiorgel van de bekende Amsterdamse familie Perlee liet zijn kerstliedklanken weer over het ‘s-Gravesandeplein klinken. Als kers op de taart bracht het personeelskoor van het OLVG een stemmig, vocaal, optreden.

Door persoonlijke omstandigheden moet organisator Ben Lases zijn activiteiten beëindigen. Hij kijkt met veel plezier terug op die tien jaar. Als het aan hem ligt zou het Kerstboomlichtjesfeest ook de komende jaren als verbindende factor gevierd moeten worden. Hij vroeg de aanwezigen of zij het daar mee eens zijn. Uit volle borst werd dat bevestigd. De bestuurscommissie heeft echter gemeend dat het niet meer past in haar beleid om een kerstboom met lichtjes aan de buurt beschikbaar te stellen. Zij zijn weer teruggekeerd onder de moedervleugels van de Gemeente Amsterdam, aldus Ben Lases.

Gezien de financiële ondersteuning van Woningbouwvereniging Eigen Haard, Dynamo en de huisartsenpraktijk ‘s-Gravesandeplein en de ondersteuning in natura van het OLVG zou je toch denken dat het zou moeten lukken ook in de toekomst een kerstboom op het ‘s-Gravesandeplein te plaatsen en er een feestje bij te vieren. Het is de laatste ‘openbare’ kerstboom in Oost. In het verleden stond er hier en daar een kerstboom. Straks niet een meer…

Organisator Ben Lases draagt graag het stokje over aan iemand die zorgt dat er ook volgend jaar een kersboom op het ‘s-Gravesandeplein staat.
Beeld Hans Heitgeert