Home Overzicht Enthousiasme over nieuwe regels reclamefolders

Enthousiasme over nieuwe regels reclamefolders

0

Maar liefst 84 procent van de Amsterdammers is voorstander van het nieuwe systeem van brievenbusstickers dat sinds begin dit jaar in de stad geldt. Dat blijkt uit een onderzoek door bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OI&S) dat twee maanden na de invoering is gedaan.

Uit het onderzoek door OI&S onder een panel Amsterdammers, blijkt dat de nieuwe regels goed bekend zijn. 93 procent is ervan op de hoogte. Een klein percentage van 6 procent van de ondervraagden is niet positief over het nieuwe systeem. Van de Amsterdamse huishoudens die in het oude systeem geen sticker hadden, geeft de helft aan te kiezen voor een ja/ja-sticker. De andere helft wil geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer ontvangen.

Om papierverspilling tegen te gaan zijn op 1 januari van dit jaar nieuwe regels voor het verspreiden van huis-aan-huis reclamedrukwerk ingevoerd. Sindsdien mogen alleen folders worden bezorgd als bewoners met een ja/ja-sticker hebben aangegeven dat ze die willen ontvangen.

In de eerste twee maanden heeft de gemeente een kleine 400 meldingen van foutief bezorgd reclamedruk ontvangen. De afdeling handhaving van de gemeente heeft de betreffende adverteerders een waarschuwingsbrief gestuurd. Uiteindelijk kan een dwangsom voor de overtreder van € 500 per overtreding worden opgelegd. Bij de gemeente Amsterdam zijn ook meldingen ontvangen van ongevraagd geplakte ja/jastickers op de brievenbus.

De huis-aan-huis krant De Echo heeft wel toegang tot brievenbussen waarop geen sticker is geplakt. Veel mensen zijn geïrriteerd omdat de krant folders nu als advertentie opneemt en dat heel nadrukkelijk laat zien. Daardoor wordt het tegengaan van papierverspilling gedeeltelijk teniet gedaan.