Home Overzicht Extra korting bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht

Extra korting bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht

1

Erfpachters krijgen 10 procent extra korting als zij overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. Nu wordt een korting berekend van 25 procent, deze wordt nu dus verhoogd naar 35 procent. De extra korting geld wanneer voor 1 januari 2020 een overstapaanbieding wordt aangevraagd.

Alle erfpachters die een aanbieding hebben aangevraagd of geaccepteerd krijgen na het definitieve besluit te horen hoe de extra korting zal worden doorgevoerd. Ook erfpachters die al zijn overgestapt hebben recht op de korting, de gemeente betaalt de eventuele extra notariskosten en de eventueel teveel betaalde afkoopsom.

Eeuwigdurende erfpacht
In juni 2017 heeft de gemeente de Overstapregeling eeuwigdurende erfpacht vastgesteld om erfpachters meer zekerheid en keuzevrijheid te kunnen bieden. Erfpachters met een woning kunnen vrijwillig overstappen van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht en een vrijblijvende aanbieding aanvragen via het Overstapportaal op amsterdam.nl/erfpacht.

Extra korting met terugwerkende kracht
Tot 1 januari 2020 kan gebruik worden gemaakt van voordelige voorwaarden waaronder berekening van de kosten op basis van de WOZwaarde van 2014 of 2015. Als erfpachter kun je dan kiezen voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht door middel van afkoop of door te kiezen voor een jaarlijks te betalen canonbedrag.

Het voorstel wordt voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad waarna het college naar verwachting rond de jaarwisseling een definitief besluit neemt.

Check www.amsterdam.nl/erfpacht

1 REACTIE

 1. Jammer dat dit als nieuws wordt gebracht. Want dit is puur de belofte, die de coalitiepartners al in de coalitieovereenkomst hebben voorgedragen. Dus oud nieuws.
  Als je nu denkt, dat alle erfpachtproblemen hiermee van tafel zijn gehaald dan heb je het mis. Alle erfpachters met een BSQ groter dan 25% zijn met deze vrijwillige overstap naar eeuwigdurende erfpacht veel duurder uit, dan in de bestaande situatie.
  Nu niets aan de hand, denk je dan. Het is vrije keuze, dus dan blijven die erfpachters toch gewoon in het oude systeem van voortdurende erfpacht?
  Dank je de koekkoek. Want stiekum is dat systeem ook aangepast, en als de erfpachters in voortdurende erfpacht een canonwijziging voor kun kiezen krijgen, wordt die ook op deze zelfde zeer onvoordelige methode uitgerekend. En ben je als nog driedubbel de klos.

  Lees ook de artikelen in het Parool n.a.v. dit cadeautje van 10%:
  https://www.parool.nl/opinie/-erfpachthefboom-blijft-even-onrechtvaardig-werken~a4606369/