Home Overzicht Fel protest tegen sluiting Grand Café Genieten

Fel protest tegen sluiting Grand Café Genieten

0

Grand Café Genieten in Oost dreigt te moeten sluiten. Het moet plaats maken voor een Plaza ruimte met flexibele werkplekken voor ambtenaren. Het lijkt het resultaat van beleid dat tegenwoordig centraal vanuit het stadhuis wordt uitgevoerd. Tal van organisaties in Oost protesteren tegen de sluiting.

‘Het wordt de ondergang van in jaren opgebouwde, kostbare buurt verworvenheden’, waarschuwt woordvoerder Theo van ’t Hert. ‘In de afgelopen jaren is Grand Café Genieten uitgegroeid tot een bijzonder sociaal cultureel trefpunt van Oost met tal van activiteiten. Het Grand Café is ook een leer- en werkplek voor zestien verstandelijk beperkte jongeren en een plek waar grote aantallen leerlingen van omliggende scholen stage lopen.’

Activiteiten in Grand Café Genieten
Resto van Harte op de dinsdag, informatiebijeenkomsten en de spreekuren van de adviesraden in Oost, alle bijeenkomsten voor emeentelijke afdelingen in Oost, vergaderingen van huiseigenaren Winkelcentrum Oostpoort, bijeenkomsten van vrijwel alle buurtorganisaties in Oost, Muziekcafé Oost, Salsa op zondag, bridgecompetities van bridgevereniging HIMBUV, jeugdprojecten, de Internationale Vrouwendag, muziekuitvoeringen van omliggende muziekscholen, enz.

Uniforme Plaza’s
In alle Stadsloketten in de stad moeten uniforme Plaza’s komen. Theo van ’t Hert: ‘Het Plaza-plan werd door de gemeenteraad aangenomen, zonder dat de gemeenteraadsleden ervan op de hoogte waren dat het ten koste zou gaan van Grand Café Genieten. Gemeenteraadsleden verzochten wethouder Litjens het Plaza-plan wat betreft Grand Café Genieten nog eens te bekijken en er voor te zorgen dat de unieke eigenschappen van de locatie niet verloren zouden gaan.’

Geen nieuw beraad
‘Wij dachten toen dat het voortbestaan van Grand Café Genieten in handen was van begripvolle wethouders en gemeenteraadsleden en dat deze na de aanstaande verkiezingen een goed moment zouden kiezen voor een positief beraad over de locatie. Maar de afgelopen weken is het ons tot onze verbijstering duidelijk geworden dat de bedachte plannen niet wachtten op een nieuw beraad in het stadhuis.’

Dubbelfunctie einde van Genieten
In de plannen is de locatie een dubbelfunctie toebedacht. De uitvoering daarvan zal het einde betekenen voor alles wat nu in Grand Café Genieten plaatsvindt. Theo van ’t Hert: ‘De bedachte dubbelfunctie voor de locatie betekent dat de locatie overdag tijdens kantooruren een Plaza-functie krijgt en in de avond- en weekendtijden een maatschappelijke functie. De Plaza wordt onderdeel van de kantoorruimte van het Stadsdeel Oost. De nieuwe exploitant krijgt niet de verplichting de leer- en werkplek over te nemen.’

Avonden en weekends
De partij die de exploitatie en het beheer van de avond- en weekendtijden op zich wil nemen, zal wel te maken krijgen met een te betalen huur, verwacht Theo van ’t Hert, maar deze zal gesubsidieerd worden door stadsdeel Oost. ‘Omdat een subsidie voor de volledige avond- en weekendtijden hoog uitvalt, krijgt de ‘avond- weekendbeheerder’ slechts 22 uur voor alle maatschappelijke activiteiten.’

Niet meer overdag
Alles wat er in Grand Café Genieten gebeurt, is het voortbrengsel van een jarenlange intensieve, nauwe, samenwerking tussen het management van Grand Café Genieten, Cordaan, de organisatie die zorg draagt voor de leer- en werkplek, buurtbewoners, vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, buurtinstellingen en buurtorganisaties. Theo van ’t Hert: ‘Met het bedachte ‘dubbelfunctie-plan’, komt een einde aan die samenwerking, vervallen alle mogelijkheden om de locatie overdag nog te gebruiken voor sociaal culturele buurtactiviteiten en zullen de huidige avond- en weekendactiviteiten ook niet de benodigde ruimte krijgen en ook stoppen.’

Dode plek
De verbouwing van Grand Café Genieten staat gepland in oktober en zal in februari 2019 zijn afgerond. ‘Amsterdam Oost krijgt er een dode plek bij in een deel van winkelcentrum Oostpoort, waar juist ‘leven’ nodig is’, verzucht Theo van ’t Hert.