Home Overzicht Fenna Swart stapt op: ‘Stadsdeelcommissie fopspeen’

Fenna Swart stapt op: ‘Stadsdeelcommissie fopspeen’

6
Foto op verzoek van Fenna Swart op 19-06-20 verwijderd.

Fenna Swart heeft haar lidmaatschap van de stadsdeelcommissie Oost én van GroenLinks met directe ingang opgezegd. Aanleiding is de manier waarop het dagelijks bestuur met het door haar ingediende advies Biomassacentrale is omgegaan. De stadsdeelcommissie nam dit advies unaniem over, maar het dagelijks bestuur besloot echter om dit niet te  communiceren met de buitenwereld.

Het probleem over het niet willen communiceren over een advies van de stadsdeelcommissie staat niet op zich. Dit is volgens Swart illustratief voor de manier waarop de stadsdeelcommissie functioneert. Het benoemde dagelijkse bestuur adviseert de gekozen stadsdeelcommissie over wat zij zou moeten adviseren. Dat lijkt niet de bedoeling. Volgens Swart is de stadsdeelcommissie binnen dit huidige stelsel ‘niets anders is dan een praatclub’ en ‘zonder serieuze taaktoewijzing en ondersteuning zijn niet alleen de zichtbaarheid en transparantie in het geding, maar ook de beoogde participatie blijft zonder gevolg’.

Advies belandt in prullenbak

Naar aanleiding van het advies Biomassa, waarbij de gehele stadsdeelcommissie zich uitspreekt tegen de aangekondigde biomassacentrale in Diemen, besloot het dagelijks bestuur – eenzijdig en zonder duidelijke opgave van reden – om geen persbericht uit te laten gaan. Met het besluit om dit tamelijk opmerkelijke en politiek beladen nieuws niet te willen communiceren met de buitenwereld is, volgens Swart de zichtbaarheid en geloofwaardigheid van de stadsdeelcommissie in het geding. Het is volgens haar een fundamentele kwestie.

Fenna Swart wilde het punt ‘weigering communicatie’ op de agenda van de vergadering van de stadsdeelraad plaatsen. In de agendacommissie wordt echter op aanraden van bestuursondersteuning besloten om dit punt niet tijdens de openbare vergadering te bespreken maar na afloop ‘in kabinet’ (entre nous). In de vergadering is er om 23.30 uur geen animo meer om door te gaan in kabinet en blijft het agendapunt onbesproken.

Vier weken na dato wordt er, naar aanleiding van een inspreker over de biomassacentrale, het dagelijks bestuur gevraagd naar de status van de uitvoering van dit advies. Van de vijf adviezen blijkt er slechts één te zijn uitgevoerd. Alle andere adviezen worden, opnieuw zonder duidelijke reden of toelichting, door dagelijks bestuurder Rick Vermin genegeerd.

Volgens Fenna Swart is de stadsdeelcommissie  – binnen dit huidige stelsel – niets anders is dan een praatclub. Leuk misschien, maar zonder serieuze taaktoewijzing en ondersteuning zijn niet alleen de zichtbaarheid en transparantie in het geding, ook de beoogde participatie blijft zonder gevolg’. De stadsdeelcommissie staat volgens haar op een cruciaal kruispunt: doorbijten of laten lopen ofwel wat gaat het worden, leeuw of lam?

In de openbare vergadering van de stadsdeelraad van 7 mei staat het onderwerp op de agenda.

 

Vorig artikelPop-up museum verzamelt rituelen uit Oost
Volgend artikelTwee personen gewond bij aanrijding Joan Muyskenweg

6 REACTIES

  1. Uit de openbare vergadering van de stadsdeelraad van 7 mei bleek dat de drie leden van het DB zichzelf beschouwen als super-wethouder. Ze vinden dat ze geen verantwoording hoeven af te leggen aan de gekozen leden van de stadsdeelcommissie. Een volstrekt ondemocratische structuur.

  2. Zat er dus dik in. De onafhankelijke kandidaten wilden de partijmonopolies doorbreken. Politieke partijen wensten geen onafhankelijke kandidaten en veranderden het personenstelsel in een lijstenstelsel. Daarmee werden de onafhankelijken in feite geëlimineerd. D66 stond aan de wieg van deze aanslag op de participatie-democratie. Als onafhankelijken in de commissies hadden gezeten dan was het bestuur niet weggekomen met dit soort Sovjet methoden.