Home Overzicht Flevopark is 85 en viert feest

Flevopark is 85 en viert feest

0

Het Flevopark heeft de respectabele leeftijd van 85 jaar bereikt. In die jaren is het park een geliefd park geworden bij de bezoekers en veel daarvan zijn Vrienden van het Flevopark. De vrienden hebben het initiatief genomen om jubileum te vieren met een feest. Op zaterdag 17 en zondag 18 september is er van alles te doen in het park.

Beeld Hans Heitgeert

In het park zijn er rond de verjaardag van het park gratis natuurexcursies, je kunt meezingen met koren uit Oost, meepraten over de toekomst van het park, je favoriete plek schilderen, lezingen bijwonen over de geschiedenis van het park en de aangrenzende Joodse Begraafplaats. Maar je kunt ook een bezoekje brengen aan een expositie over de historie van de ‘Vissershuisjes’, luisteren naar een klezmerband en het planten van een Jubileumboom bijwonen. In het park staat een grote tent waar veel activiteiten plaatsvinden, maar ook op andere plekken is van alles te beleven.

Pleitbezorger Jac. P. Thijsse
Op precies 19 september is het 85 jaar geleden dat het Flevopark officieel werd geopend. Toen nog onder de naam Zuiderzeepark. Voor de komst van het park heeft onder meer Jac. P. Thijsse zich sterk gemaakt. Deze Nederlands schrijver, onderwijzer en natuurbeschermer werd vooral bekend door zijn vele bijdragen op het gebied van de natuureducatie, veldbiologie en natuurlijke historie. Veel mensen kennen hem ook als de auteur van de Verkade-albums die in de vorige eeuw erg populair waren. Ook was hij lange tijd inwoner van Oost. Jac. P. Thijsse maakte in het begin van de vorige eeuw veel wandelingen in het gebied dat later het Flevopark zou worden en destijds grensde aan het IJsselmeer, toen de Zuiderzee. Thijsse was een groot pleitbezorger van de aanleg van parken en groengebieden dichtbij de stad, zodat stadsmensen zich in de natuur konden ontspannen. In het park komen veel planten en dieren voor van de lijst met beschermde flora en fauna, meer dan elders in Amsterdam.

Nog beter in 2031
Met het feest wil de Vereniging Vrienden van het Flevopark aandacht vragen voor de natuur- en cultuurwaarde van het park en mensen betrekken bij en interesseren voor het park. Achterliggende doelstelling is het promoten van de waarden (de hoge biodiversiteit, de rust die je ervaart, de cultuurhistorie) van het park en kijken hoe deze versterkt kunnen worden zodat het park er bij het 100-jarig bestaan (over 15 jaar) er nog beter bijligt dan nu het geval is.

Highlights van het Flevopark feest

  • Er zijn diverse natuurrondleidingen in samenwerking met verschillende natuurorganisaties, zoals het IVN, de KNNV en de Vogelwerkgroep Amsterdam. Een van de stadsecologen van Amsterdam gaat samen met kinderen op zoek naar waterbeestjes in de sloten van het Flevopark.
  • Vier koren uit Amsterdam-Oost zingen op zondagmiddag de longen uit het lijf met leuke vogel- en natuurliederen zoals  ‘Kom mee naar buiten allemaal…’
  • Kunstenares Sonya Wilson is zowel zaterdag- als zondagmiddag aanwezig om de bezoekers te stimuleren hun gedachten of gedichten over het park te vangen op 85 stukjes canvas voor een grote ideeënwand over het Flevopark.
  • Een vertegenwoordiger van Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats vertelt tijdens een rondleiding over de historie van deze 300 jaar oude begraafplaats die naast het park ligt en ook natuurgebied is.
  • Ook de ‘Vissershuisjes’ hebben een bijzondere historie. Een expositie en een film over verzetsmankunstenaar Jan Bons (1918-2012), die hier heeft gewoond en gewerkt, vertellen daar meer over.

{snippet meer info}www.flevopark.nl
www.facebook.com/Flevopark85jaar
www.facebook.com/VriendenVanHetFlevopark
www.facebook.com/middeninhetpark