Home Overzicht Forse kritiek op hoogbouwplannen Zeeburgereiland

Forse kritiek op hoogbouwplannen Zeeburgereiland

0

In het concept-stedenbouwkundig plan voor het Zeeburgereiland is voorzien in 28 woontorens in hoogte variërend van 40 tot 143 meter. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) heeft forse kritiek op het wat zij noemt megalomane plan. Het voorziet in 28 woontorens in hoogte variërend van 40 tot 143 meter met een gemiddelde hoogte van 60 meter. De beoogde nieuwbouw ligt in het hart van de hoofdgroenstructuur aan beide zijden van het IJ. In een inspraakreactie laat de VVAB van het plan weinig heel.

In de Sluisbuurt zijn 5.500 nieuwe woningen gepland in een hoge dichtheid en met massale hoogbouw. De woontorens zullen in de verre omtrek te zien zijn, bijvoorbeeld vanuit Waterland. De visuele impact is groot. Ook worden er zichtlijnen dichtgezet vanuit het kerngebied van het Unesco-Werelderfgoed. Het plan is  volgens de VVAB on-Amsterdams en tast de bestaande kwaliteit van de stad en haar omgeving ernstig aan.

Strijdig met structuurvisie
Het plan is volgens de VVAB in strijd met de Structuurvisie omdat het geplande Manhattan aan het IJ middenin de hoofdgroenstructuur ligt. Bovendien valt het grootste deel van de buurt in de zone waar hoogbouw van maximaal 60 meter mogelijk is. Een klein deel ligt in een zone waar een enkel hoogbouwaccent mogelijk was, maar een hele wijk met woontorens is geen accent meer te noemen. Hoogbouwvisie die verwoord is in de Structuurvisie 2040 is een democratisch vastgesteld beleidsdocument waarin wordt aangegeven wat wel en niet mogelijk is, aldus de VVAB.

Dichtheid anders realiseren
Verdichting bereik je niet alleen met hoogbouw, vindt de VVAB. Architecten als Rudy Uytenhaak en Sjoerd Soeters vinden zij daarbij op hun weg. De dichtheid die in de plannen voor de Sluisbuurt is ook te bereiken met een bebouwing met veel geringere hoogte en slechts hier en daar hoogbouw die niet hoger is dan 50 meter. Dat is onlangs bijvoorbeeld gerealiseerd in het project Holland Park in Diemen. Dit project is bovendien tegen buitengewoon gunstige meterprijzen gerealiseerd. Superhoogbouw is geenszins een vereiste om tot een hoge stedelijke dichtheid te komen. Opmerkelijk is dat de gebouwen op het Zeeburgereiland vanwege de aanvliegroute van Schiphol niet hoger mogen zijn dan 80 meter.

Plan veroorzaakt segregatie
Bovendien biedt het plan geen goede volkshuisvesting, aldus de VVAB. De hoge woontorens veroorzaken om verschillende redenen een segregatie in de stad: de ‘happy few’ in de torens, de minder rijken in de lagere gebouwen rondom; de rijken rondom uitzicht, de minder rijken in de schaduw en de wind. Het plan negeert het stedenbouwkundig onderzoek, dat ruim voorhanden is, waarin de negatieve effecten van dit soort plannen worden beschreven.