Home Wonen Gaskraan stap voor stap dicht: In 2050 stad aardgasloos

Gaskraan stap voor stap dicht: In 2050 stad aardgasloos

0

Amsterdam wordt een aardgasloze stad. De eerste 10.000 bestaande woningen waarvan de gaskraan wordt dichtgedraaid, worden volgend jaar aangewezen. In nieuwbouwwijken zoals het Amstelkwartier liggen al geen gasleidingen meer, en in 2020 zullen 102.000 woningen zijn aangesloten op warmtenetten. De meest ingrijpende keuze is dat nu begonnen wordt met het op grote schaal bestaande gebouwen van het aardgas afhalen, om ervaring op te doen met welk alternatief op welke plek het beste past.

Als het aan het college van Amsterdam ligt moet de stad in 2050 aardgasloos zijn. Om snel ervaring op te doen met het op grote schaal aardgasloos maken van bestaande woningen, wijzen Amsterdamse woningcorporaties al in 2017 de eerste 10.000 woningen aan waar dit gaat gebeuren. ‘We beginnen nu met een warmterevolutie, waar elke Amsterdammer bij betrokken wordt’, zegt Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho. Dit vraagt om lef bij alle partijen, en ik ben trots dat we juist in Amsterdam samen hard aan de slag gaan om bestaande buurten aardgasloos te maken. We gaan het gewoon doen.’

Samenwerking
Om dit te bereiken gaat de gemeente intensief samenwerken met de vijf woningcorporaties, de warmtebedrijven Nuon en Westpoort Warmte, netbeheerder Alliander en de Huurdersvereniging Amsterdam. Het college wil bovendien bewoners, de consumenten, een grotere rol gaan geven: lokale huurders- en bewonersorganisaties, VvE ‘s, particuliere woningeigenaren en andere eigenaren van gebouwen raadplegen. Belangrijk uitgangspunt is dat de kosten voor bewoners niet stijgen, en dat Amsterdammers betrokken worden bij de keuzes die gemaakt gaan worden.

Veel gebruik aardgas
Bijna de helft van de energie die Amsterdamse bewoners en bedrijven verbruiken, is voor het opwekken van warmte. Ongeveer 90% van die warmte wordt gemaakt door aardgas te verbranden. Daarmee is aardgas verantwoordelijk voor 30 procent van de Amsterdamse CO2-uitstoot. De plannen van het college worden eind december besproken in de gemeenteraad.