Geef de poëzie terug aan het volk

    0

    Poëzie is populair. Poëzie leeft onder het volk. Nergens zijn zo veel dichters als in Amsterdam. Nergens worden meer gedichten geschreven. Nergens zijn er meer poëzieavonden, poëziefestivals en poëzieworkshops.

    Op de Dappermarkt hangt aan de gevel een regel van J.C. Bloem in zeven talen aan de muur. Domweg gelukkig in de Dapperstraat. Amsterdam heeft een stadsdichter, K. Schippers. En Nieuw West heeft een stadsdeeldichter, Otto-Sven Tromp.

    Maar de poëzie in niet democratisch georganiseerd. Via achterkamertjespolitiek worden die dichters benoemd door een kongsi van schimmige figuren met allemaal hun eigen belangen, waarbij omkoping, cantage en seksuele attenties moeilijk uit te sluiten zijn. Daarom mijn pleidooi: Geef de poëzie terug aan het volk! Organiseer massamanifestaties waarin dichter kunnen voordragen uit eigen werk en laat het volk dan hun stadsdichter of Stadsdeeldichter kiezen. In alle openheid. Met voorrondes en een grote finale op een groot podium, onder de dichtregels van J.C. Bloem.

    Huldig de winnaar van dit stukje volksdemocratie in de cultuur, met prijzen en lauwerkransen en laat drank en spijzen rijkelijk vloeien. En allen zullen gelukkig zijn.