Home Wonen Geen vergunning parkeren op straat voor bewoners nieuwbouwprojecten

Geen vergunning parkeren op straat voor bewoners nieuwbouwprojecten

0

In de toekomst is het niet meer vanzelfsprekend dat je als koper of huurder van een nieuwbouwproject een vergunning voor parkeren op straat kunt krijgen. Ook gaat het maximum aantal parkeerplaatsen dat per nieuw huis mag worden gebouwd, omlaag. In alle stadsdelen zullen straks dezelfde regels gelden. Dat staat in de Nota Parkeernormen die is vrijgegeven voor inspraak.

Het belangrijkste uitgangspunt van het nieuwe parkeerbeleid is dat bij nieuwbouw van woon- en bedrijfsgebouwen, de nieuwe bewoners en werknemers geen vergunning voor straatparkeren krijgen. Parkeerplekken die zij wel kunnen gebruiken, komen in of onder het nieuwe gebouw, of worden gereserveerd in bestaande, nabijgelegen parkeergarages. Door het maximum en minimum aantal parkeerplekken bij nieuwbouw omlaag te brengen, komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers, en wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen, zoals de verwachte groei van deelautoconcepten. Bij sociale huurwoningen vervalt de minimumnorm voor parkeerplekken. Woningcorporaties kunnen dus in de toekomst zelf kiezen of zij parkeerplaatsen op eigen terrein maken of niet.

Minder ruimte voor auto’s
‘In Amsterdam wordt volop gebouwd: er komen zo’n twintigduizend woningen bij tot 2020’, zegt wethouder Litjens (Verkeer en Vervoer). ‘En veel van die nieuwe bewoners hebben een auto. Als we de stad bereikbaar willen houden voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer én auto’s, blijft er minder ruimte over voor parkeren op straat. Dat betekent dat we nu de keuze maken om bij nieuwbouwprojecten de parkeerplekken naar binnen te verplaatsen. Daarnaast is het daar straks niet meer mogelijk om een vergunning voor het parkeren op straat te krijgen.’

Nota Parkeernormen
Het gemeentebestuur heeft gekozen voor voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en verkeer dat echt in de stad moet zijn. Die keuze heeft veel effect op de inrichting en het gebruik van de ruimte in de stad. De nota Parkeernormen is door het college van B en W is ter inspraak voorgelegd aan de stadsdelen. Naar verwachting zal de nota medio 2017 definitief worden vastgesteld door de gemeenteraad.