Home Overzicht Geen zicht op gevolgen wateroverlast in Oosterpark

Geen zicht op gevolgen wateroverlast in Oosterpark

0

In het noordelijk deel van het Oosterpark staan bomen vaak tot de stam in het water. Volgens het rapport Wateroverlast in Oosterpark van de stichting Herstel Oosterpark komen ongeveer 20 tot 40 procent van de bomen in gevaar als de waterstand deze maanden gelijk blijft. In het zuidelijk deel van het park stroomt het kwelwater vanaf de straatzijde het lager gelegen park in. Een speciaal aangelegde goot om hert water op te vangen functioneert niet goed. De stichting heeft het rapport aangeboden aan wethouder Choho en aan de gemeenteraad.

Overal in het Oosterpark zijn grote plassen te zien en is de grond drassig. Het rapport geeft aan dat die wateroverlast wordt veroorzaakt door de vele regen in 2015 en daarop volgende natte winter, maar vooral door de werkzaamheden van het project Verdubbeling Oosterpark. En dat terwijl verbetering van de drainage juist een van de belangrijke redenen was voor dat project. Probleem is dat het park grotendeels op niet opgehoogde grond ligt en daardoor heeft het altijd een hoge grondwaterstand gekend.

Wateroverlast groter geworden
Na de renovatie van het park is de wateroverlast alleen maar groter geworden. De stijging van het grondwater is volgens het rapport vooral een gevolg van de bomenkap en de verwijdering van struiken. Tijdens de werkzaamheden is bodemstructuur verdicht door het gebruik van zware machines. Wortels van bomen zijn beschadigd door graafwerkzaamheden omdat er aanvullende drainage is aangebracht. Zo zijn er een aantal dertig tot veertig centimeter diepe geulen gegraven om drains in te leggen. Alle geasfalteerde paden zijn breder gemaakt en rond de muziekkoepel ligt nu ook een asfaltplein. Al het water dat op het asfalt valt moet nu worden opgenomen door de verkleinde niet-verharde borders.

 

Langs het bovenpad gekapseisde boom. De gekantelde kluit duidt op verzadigde grond met mogelijke wortelbeschadiging langs het pad. (6 januari 2016) Foto Stichting Herstel Oosterpark

Op korte termijn weinig te doen
Volgens het rapport valt aan een groot aantal gevolgen van het project Verdubbeling Oosterpark op korte termijn niets meer te doen. Zo zijn de bomenkap, grondverdichting, verslemping en wortelbeschadiging niet terug te draaien. Het regenwater kan nu eigenlijk alleen aan de oppervlakte afstromen. Om dat te bevorderen zouden direct naast de paden geulen of drains kunnen worden gegraven met afwatering naar de vijver. De bodemstructuur kan worden verbeterd via inbreng van regenwormen en het planten van snelgroeiende aan het water aangepaste bomen en planten. De paden kunnen natuurlijk wel weer worden versmald, er is dan meteen ruimte voor een geul. Peilverlaging van de vijver zou ook flink helpen, maar het is de vraag of de capaciteit van het gemaal  voldoende is.

Kwelwater aanpakken
Voor het deel van het park aan de Oosterparkstraatzijde zou volgens het rapport als eerste het kwelwater vanuit de Oosterparkstraat moeten worden aangepakt door het aanleggen van een geul, goot of een andere drainage aan de goede kant van het pad. Ook pleit de stichting Herstel Oosterpark voor veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat bomen kapseizen. En bij harde wind is het een overweging om het park voor bezoekers te sluiten.

‘Heel ander park’
Op 2 december stelde de SP in de gemeenteraad vragen over de wateroverlast in het park. Wethouder Choho antwoordde op 26 januari in een brief aan de gemeenteraad. Hij laat weten dat er al enkele maatregelen zijn getroffen en dat er nader onderzoek wordt verricht. De stichting Herstel Oosterpark spreekt van onkunde, onwil of desinteresse. ‘Het lijkt wel of een groot deel van de beantwoording over een heel ander park slaat.’

Een hele rij Kastanjebomen tot aan de stam in het water. (6 januari 2016) Foto Stichting Herstel Oosterpark.