Home Overzicht Gemeente kiest voor zorgvuldige procedure locatie Holocaust Namenmonument

Gemeente kiest voor zorgvuldige procedure locatie Holocaust Namenmonument

0
Het Auschwitzmonument Nooit meer Auschwitz van Jan Wolkers. Foto Hans Heitgeert

De gemeente gaat opnieuw bekijken wat de beste locatie is voor het Holocaust Namenmonument. Eerder was B en W van plan om het monument in het Wertheimnpark een plaats te geven. Bij de inspraakronde, georganiseerd door stadsdeel Centrum, werden vanuit de buurt veel bezwaren geuit tegen de komst van het monument in de vorm van een namenwand. Na overleg met de buurt is gekozen voor onder meer een zorgvuldige inspraakprocedure en naar mogelijke oplossingen voor de bezwaren, inclusief alternatieve locaties.

Inmiddels zijn er twee onderzoeken uitgevoerd. Tegelijkertijd is gewerkt aan een voorstel voor een zorgvuldige procedure voor de keuze van de locatie. In het eerste onderzoek, de ‘studie Effecten Holocaust Namenmonument in het Wertheimpark’ van Royal Haskoning worden de mogelijke effecten van de bouw van het monument in het Wertheimpark behandeld. Uit het rapport komt naar voren dat het Holocaustmonument in deze vorm in het Wertheimpark enkele negatieve effecten heeft, waaronder de door de gebruikers gevreesde sfeerverandering. Dit betekent in dit stadium nog niet dat het Wertheimpark als locatie definitief afvalt, maar is wel een erkenning van het feit dat er een verkeerde start is gemaakt.

Vijftien Locaties
In een tweede onderzoek, het Vooronderzoek Locatiekeuze Holocaust Namenmonument in Amsterdam, zijn vijftien locaties in beeld gebracht die in aanmerking zouden kunnen komen voor het Holocaust Namenmonument. Naast het Wertheimpark worden locaties in onder meer het Amsterdamse Bos, Amstelpark, Beatrixpark, Mr Visserplein, het stadhuis en de Hollandse Schouwburg genoemd. De locaties zijn nog niet beoordeeld door de onderzoekers. De beoordelingscriteria en wegingsfactoren moeten immers nog door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Zorgvuldige procedure
Het college van B en W doet de gemeenteraad een voorstel voor de te volgen procedure bij het vaststellen van de beste locatie voor het Holocaust Namenmonument. De keuze voor de plek voor het monument verloopt in twee fases: in de eerste fase worden beoordelingscriteria en wegingsfactoren,  alsmede de inventarisatie van mogelijke locaties besproken met het Nationaal Auschwitz Comité, de initiatiefnemer van het monument en vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad. In de tweede fase worden de mogelijke locaties voor het monument beoordeeld en gewogen en zal de gemeenteraad een keuze maken. Ook wordt dan een schetsontwerp van het monument vastgesteld, waarna met het betreffende stadsdeel afspraken worden gemaakt over de te volgen inspraakprocedure. Deze zorgvuldige procedure moet er toe leiden dat de meest geschikte locatie voor het monument wordt geselecteerd, die op een zo groot mogelijk draagvlak kan rekenen.

 

Vorig artikelKwestie van ingrijpen
Volgend artikelEen zwartgemaakte vogel