Home Wonen Gemeente ontdekt illegale onderhuur sociale huurwoningen

Gemeente ontdekt illegale onderhuur sociale huurwoningen

0

Bij huisbezoeken in Oost is tien keer onderhuur van sociale huurwoningen ontdekt. De controle was gericht op het bestrijden van illegale onderhuur. In totaal bezochten handhavers van de gemeente 128 woningen in Middenmeer, Jeruzalem, Amsteldorp, Betondorp en een gedeelte van de Indische Buurt. Woningcorporaties gaan nu aan de slag met de resultaten. Als daadwerkelijk sprake is van illegale onderverhuur raken de geregistreerde huurders hun contract kwijt en krijgen ze mogelijk ook een boete. Ook mogen de onderhuurders niet blijven wonen op het adres.

Bij het meldpunt Zoeklicht van de gemeente kunnen mensen terecht als zij een vorm van woonfraude willen melden. Dat kan gaan om bijvoorbeeld illegale verhuur en illegale bewoning, leegstand en illegale hotels maar ook om wietplantages, drugshandel en prostitutie. Samen met woningcorporaties organiseert de gemeente ook buurtgerichte acties. Jaarlijks ontvangt de gemeente ongeveer 700 meldingen van doorverhuur van woningen. Naast signalen van bewoners wordt ook eigen onderzoek gedaan aan de hand van gegevens van corporaties.