Home Duurzaam Gemeente wil meer textiel inzamelen en duurzaam verwerken

Gemeente wil meer textiel inzamelen en duurzaam verwerken

0
De groene textielbak is op veel plaatsen in Oost te vinden.

De afgelopen jaren is in Amsterdam fors meer textiel apart ingezameld. Vorig jaar was dat ongeveer 3 miljoen kilo. Per saldo belandt het merendeel nog bij het restafval, circa 11 miljoen kilo. De gemeente gaat daarom oplossingen zoeken om méér textiel in te zamelen, dat goed te sorteren (liefst in Nederland), duurzaam te verwerken en hoogwaardige te recyclen.

‘Het maken van kleding en ander textiel drukt zwaar op mens en milieu’, stelt wethouder Marieke van Doorninck vast. ‘Denk alleen al aan de slechte arbeidsomstandigheden, de verontreiniging van het water en de CO2 uitstoot. Om daar verandering in aan te brengen moeten we gebruikt textiel niet langer als afval zien en de textielketen circulair maken. Nu hebben nog te weinig zicht en grip op waar het in Amsterdam ingezamelde textiel heen gaat en hoe het, als het niet verkocht wordt, verwerkt wordt.

Get streven van de wethouder is om te komen een zo duurzaam mogelijke verwerking die bijdraagt aan vernieuwing en innovatie op het gebied van recycling, het maken van nieuwe garens en nieuwe producten. ‘Zo ontstaan kansen voor (sociale) ondernemers in de regio of elders in Nederland in de maak- en recycle industrie. Zo nemen we ook verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we geen afval en milieudruk exporteren naar regio’s buiten Nederland.’

In 2019 loopt het verwerkings- en inzamelcontract voor het Amsterdamse huishoudelijk textiel af. Afval Energie Bedrijf Amsterdam verzorgt de nieuwe aanbesteding op basis van de nieuwe richtlijnen. Partijen die zich inschrijven wordt gevraagd om te komen met oplossingen om méér textiel in te zamelen. Bijvoorbeeld in samenwerking met ondernemers.