Home Gezin Gemengde buurtschool: eerste keus

Gemengde buurtschool: eerste keus

0

De Barbaraschool, ooit een kloostergebouw en katholieke meisjesschool, is nu een van de meest echt gemixte scholen van Amsterdam. Sinds dit schooljaar is de Barbaraschool de vijfde school in de buurt die het programma Vreedzame School hanteert, naast de Kaap, de Nelson Mandela, de Kraal en de Linnaeusschool. Op een vreedzame school leren kinderen democratisch burgerschap toepassen in hun dagelijkse realiteit op school.

Door Veronica van Roon | Beeld Nout Verhave

In de dagelijkse praktijk gaat dat van leren bemiddelen bij conflicten tot samen plannen bedenken om een schoolplein aantrekkelijker te maken. Kinderen uit alle werelddelen, van alle kleuren, godsdiensten en van ook veel gemengde ouderparen buitelen over elkaar heen op het Eikenplein in de Oosterparkbuurt. Iedereen mag er zijn!

Wat is fijner voor een kind dan gewoon in je eigen buurt naar school te gaan?

Suikerfeest
Met directrice Cilia van Oostveen zit ik in een van de lichte, gerenoveerde ruimtes binnen de school. Ooit bevlogen gymjuf (geen woorden maar daden!) en pionierster in Bos en Lommer, is zij nu neergestreken in Amsterdam Oost. ‘Het was een bewuste keuze van een groep Nederlandse ouders hun kinderen hier op school te plaatsen. Als je in een gemengde buurt woont, zou je die verschillende culturen ook moeten kunnen terugzien in het schoolklimaat van je kind, vonden zij. Bovendien, wat is fijner voor een kind dan gewoon in je eigen buurt naar school gaan? Deze groep ouders staat ook bewust open voor andere culturen. Toen ons eindfeest vorig jaar samen bleek te vallen met het Suikerfeest, waren het juist die ouders die vonden dat het Suikerfeest daar ook een belangrijke rol in zou moeten spelen. Een van de Nederlandse moeders, getrouwd met een Marokkaanse man, kon hierin ook een brug zijn naar de Nederlandse ouders, om te communiceren welke elementen echt belangrijk zijn in het Suikerfeest. Ik zal het nooit vergeten, die trotse en gelukkige houding van de Marokkaanse vrouwen toen zij echt hun verhaal konden vertellen. En natuurlijk met het heerlijkste eten…

Wat zeker ook helpt is dat al die verschillende ouders elkaar bijna dagelijks in de openbare ruimte ontmoeten: elk kind speelt op het plein voor de school maar ook het nabijgelegen Oosterpark.’

De Barbaraschool op het Eikenplein.

Inspirerend team
‘Hoe ‘maak’ je een gemengde school met betrokken ouders?’ vraag ik Cilia. ‘Ik ken elke ouder en heb oprecht belangstelling voor elke ouder. Iedereen mag er zijn! Dat is toch wel de kernwaarde die ik uit mijn eigen jeugd heb meegekregen. Met ontmoeting en het daaruit groeiende vertrouwen wordt de basis gelegd. Dan alleen kan ook het kind zich veilig voelen. Maar dat doe ik natuurlijk niet alleen! Achter mij staat een inspirerend team dat deze waarden in de benadering van de kinderen laat zien. Dat verschillen er mogen zijn en ons verrijken komt onder andere terug in godsdienstonderwijs: alle wereldgodsdiensten komen aan bod, er zijn projecten waarin kennis wordt gemaakt met een andere cultuur en taal, maar ook de inloopochtenden binnen de school vervullen hierin een belangrijke rol: Ouders die hier met hun kind of met andere kinderen en ouders komen werken, ervaren zo zelf het onderwijs dat kun kind geniet. De diversiteit van de schoolpopulatie komt ook in ons team terug: het onderwijspersoneel is gemengd, bij de administratie zit een Marokkaanse, de schoolarts is Afrikaans, de oudercontactpersoon Turks, de ouder-kind-adviseur die aanspreekpunt is voor ouders, intern begeleider en directeur, heeft een Surinaamse achtergrond en ook de ouderraad is gevarieerd.’

‘In de voorschool leren de jonge kinderen al hoe gewoon gemengd is en buiten school komen veel kinderen elkaar ook weer tegen op de buitenschoolse opvang. Het gaat altijd om het kind!’

Trots op het podium
Cilia is trots op ‘haar’ school en juist ook op die ouders die ondanks hun weerstanden toch steeds weer voor hun kind kiezen. Zo was er een vader die moeite had met het christelijk karakter van het Kerstdiner. Uiteindelijk was zijn kind aanwezig maar kwam hij het te vroeg ophalen. De leerkracht  sprak met de vader en stelde voor aan het kind zelf te vragen wat hij wilde. Toen het kind aangaf de laatste liedjes graag mee te willen zingen met het schoolkoor, accepteerde de vader dat. En vader stond te stralen toen zijn kind daar zo trots op het podium stond.

Informatie
www.facebook.com/vreedzamewijktransvaal