Home Groen Gratis een boom in je tuin met subsidie van de gemeente

Gratis een boom in je tuin met subsidie van de gemeente

0

In Amsterdam staan ongeveer 1 miljoen bomen. Ze zijn belangrijk voor de stad. Bomen geven schaduw, vangen water op en geven zuurstof. Daarmee helpen ze de stad te beschermen tegen extreme regen én droogte. Omdat bomen belangrijk zijn, mag je gratis een boom laten planten in jouw tuin. De gemeente stelt subsidie beschikbaar.

Wil je een boom in jouw tuin? Dan kun je de subsidie Aanplant nieuwe bomen aanvragen. De subsidie kan worden aangevraagd door huiseigenaren, VvE’s en huurders. Als huurder moet je wel toestemming hebben van de verhuurder. De meeste woningbouwcorporaties geven standaard goedkeuring voor een boom met deze subsidie. De boom moet aan een aantal voorwaarden voldoen en geplant worden door een gecertificeerd bedrijf. Ook deze kosten worden vergoed.

Amsterdam wordt steeds voller. Daarom moeten we slimmer omgaan met het groen in de stad, vindt de gemeente. Daarom wordt re veel aandacht besteed aan meer groen, groen in tuinen en op schoolpleinen, daken en gevels. Tegels eruit, groen erin, is het motto. Zo ontstaat er een zo gezond mogelijke stad voor mens en dier. En wordt de stad beschermd tegen de effecten van het veranderende klimaat.