Home IJburg GroenLinks: ‘Waar is de afspiegeling?’

GroenLinks: ‘Waar is de afspiegeling?’

3
Fenna Swart en Daphne Meijer (r). Foto op verzoek van Fenna Swart aangepast.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar hebben we in Amsterdam stadsdeelcommissies in plaats van bestuurscommissies. In Oost bestaat de stadsdeelcommissie uit zestien leden. De IJopener interviewt acht stadsdeelcommissieleden die gekozen zijn in IJburg en Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied en de Indische Buurt. In dit artikel GroenLinks.

Tekst Lisa Scheerder en Tineke Kalk | Foto Arjen Poortman | IJopener

Uitgangspunt voor het interview is de politieke partij waarvoor het lid in de stadsdeelcommissie zit. Nu wil het toeval dat in deze gebieden dezelfde vier partijen zijn verkozen: GroenLinks, D66, VVD en de PvdA.

Daphne Meijer woont sinds 2005 in Oost, in de Indische buurt. Fenna Swart woont al 25 jaar in Oost. Eerst in de Transvaalbuurt en de laatste elf jaar op IJburg.

Tekst Lisa Scheerder en Tineke kalk | Foto Arjen Poortman

GroenLinks was tegenstander van het afschaffen van de bestuurscommissie en het verminderen van de bevoegdheden van de stadsdelen. Hoe bevalt de nieuwe stadsdeelcommissie?
‘In de stadsdeelcommissie is niet de politieke partij die je vertegenwoordigt het belangrijkst, maar het gebied. We trekken in de eerste plaats op met de andere vertegenwoordigers van ons eigen gebied. In onze nieuwe rol zijn we dus meer gebiedsvertegenwoordigers dan politici. Je merkt dat ook in de nieuwe verhoudingen: er zijn eigenlijk geen politiek gedreven gedachten meer; het gaat om hele lokale zaken die de politieke kleur ontstijgen. Rondom het nieuwe afvalpunt op het Zeeburgereiland hebben we als gebiedsvertegenwoordigers geprobeerd de zaak te agenderen bij de gemeenteraad. Dat lukte eerst niet. Dat was echt een farce.’

Amsterdam sleutelt onophoudelijk aan het bestuurlijke stelsel van de stad. Denken jullie dat de stadsdeelcommissies er over vier jaar nog zijn?
‘In het nieuwe systeem is onze formele macht verkleind. Maar informele invloed is er nog steeds. We verwachten niet dat de stadsdelen over vier jaar helemaal afgeschaft zijn. Wel hopen we dat het systeem door ontwikkelt. Bewoners moeten meer zeggenschap krijgen, hun eigen punten in kunnen brengen en bewonersinitiatieven moeten meer kans krijgen.’

Jullie zijn op dit moment bezig met het opstellen van de gebiedsagenda’s voor de komende vier jaar. Loopt dat goed?
‘De gebiedsbijeenkomsten die we één keer per maand in elk gebied hebben, zijn heel waardevol. Daar worden de gebiedsagenda’s besproken. Het is infomeel, elke keer zijn er wel een aantal insprekers. Van te voren hadden we gedacht dat het meer show dan inhoud zou zijn, maar dat valt erg mee.’

Wat vinden jullie er van dat de stadsdeelvoorzitter van Oost, niet in Oost woont?
‘We hebben niets tegen de nieuwe voorzitter, de mens Maarten Poorter. Voor Rick Vermin (dagelijks bestuurder van GroenLinks, in het oude systeem zou hij stadsdeelvoorzitter zijn geworden, red.) is het jammer. Dat de nieuwe voorzitter niet in Oost woont, is een breuk met het verleden. Poorter woont in Noord, net over de brug, maar heeft zich de afgelopen maanden al overal in Oost laten zien. Wij hadden niets over de benoemingen te zeggen, we hadden zelfs geen adviesrecht. Opvallend is ook dat er drie mannen zijn benoemd: het old boy-network viert hoogtij. Ook de stadsdeelcommissie bestaat voor een heel groot deel uit mannen: waar is de afspiegeling? Het nieuwe systeem is een stap terug.’

Wat zijn de drie belangrijkste zaken die jullie over vier jaar in je gebied gerealiseerd willen hebben?
Fenna Swart: ‘Ik wil een verbeterd openbaar vervoer, meer aandacht voor fietsers en goede fietsverbindingen. Meer educatie op het gebied van natuur en cultuur en ik wil in het Diemerpark een onderwijscentrum realiseren dat een bijdrage levert aan een schonere en duurzamere leefomgeving. Het op nauwgezette wijze monitoren van het Mobiliteitsplan op IJburg waarbij geldt: “eerst bewegen dan bewonen” en niet andersom zoals het geval was bij IJburg I.’ Daphne Meijer: ‘Ik vind extra aandacht voor de Indische Buurt nodig. Er is te veel armoede en achterstelling, die soms van generatie op generatie wordt doorgegeven. Hier bestaat geen eenvoudige oplossing voor, maar we moeten eraan blijven trekken. En hiernaast wil ik minder afval op straat zien en meer groen in het Oostelijk Havengebied.’

Lees ook het interview met