Home Duurzaam Grootschalige warmte-koudeopslag voor Centrumeiland

Grootschalige warmte-koudeopslag voor Centrumeiland

0

Het nieuwe Centrumeiland op IJburg krijgt grootschalige warmte-koudeopslag (WKO) en moet daarmee een energie-neutrale wijk worden. In het kader van de ‘Amsterdamse Agenda Duurzaamheid’ zet de gemeente met deze overeenkomst een belangrijke stap op weg naar een duurzame, aardgasloze hoofdstad. Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho: ‘Steden moeten laten zien hoe we de internationale klimaatafspraken kunnen uitvoeren, en door nieuwe wijken te bouwen die functioneren zonder fossiele energie, laten we zien dat dat kan.’

De combinatie van een WKO-systeem op deze schaalgrootte in een te bouwen woonwijk met overwegend zelfbouwwoningen is uniek in Nederland. Bij de gunning beoordeelde de gemeente de inschrijvingen onder meer op de betrouwbaarheid van de warmte-/koudelevering en de kwaliteit van dienstverlening aan de huishoudens. De aanleg van het systeem start nog dit jaar, zodat in het voorjaar van 2018 de eerste zelfbouwers kunnen beginnen.

Energie uit eigen bodem
Een WKO-voorziening is niet afhankelijk van fossiele brandstoffen. Voor de elektriciteit van de warmtepompen wordt honderd procent binnenlandse groene stroom ingekocht. Met het WKO-systeem wordt energie uit de eigen bodem gehaald, waarmee het hele eiland wordt voorzien van duurzame warmte en koude.

1.300 woningen
Het Centrumeiland  is het eerste eiland van de ontwikkeling van IJburg fase 2. Daarvan zijn ook het toekomstige Middeneiland en Buiteneiland onderdeel. Het eiland is ongeveer 11 voetbalvelden groot en daarop komen ruim 1.300 woningen (overwegend zelfbouwkavels). Kenmerkende thema´s uit de ‘Agenda Duurzaamheid’ voor het eiland zijn energieneutraal en Rainproof/klimaatbestendigheid.

Bij warmte-koudeopslag (WKO) wordt gebruik gemaakt van bronnen om warmte en koude op te slaan in de bodem op een diepte van ongeveer 100 tot 200 meter. In de zomer wordt koud grondwater opgepompt uit de koude bronnen, om gebouwen en woningen mee te koelen. Dat water wordt door de zomertemperatuur bovengronds langzaam weer warm. Dit opgewarmde water wordt weer opgeslagen in de warme bronnen in de bodem. Om die in de winter met warmtepompen te op te hogen naar bruikbare warmte. Die dan weer gebruikt wordt voor het verwarmen van de woning en warm tapwater.