Handen ineen voor huisvesting en integratie jonge nieuwkomers

    0

    Op de hoek van de Van Lohuizenlaan en de Cruquiusweg komt een tijdelijk wooncomplex. Eerder stond op die plek een tijdelijk gebouwtje van de Blije Buren. In het nieuwe wooncomplex komen 80 woningen waar plaats is voor 96 bewoners van 18 tot en met 27 jaar. De helft van de woningen is bestemd voor jonge statushouders, de andere helft voor studenten en andere jonge starters op de woningmarkt. Het prefab woongebouw, dat tien jaar blijft staan, wordt eind 2017 opgeleverd.

    Vijf organisaties – de Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied (OHG), buurtorganisatie BOOST, woningcorporatie de Alliantie, de gemeente Amsterdam en jongerenhuisvester Socius Wonen – zetten  hun handtekening onder een maatschappelijk programma dat ervoor moet zorgen dat de bewoners van het complex snel mee kunnen doen in de stad. Kernbegrippen zijn: verbinding, ontmoeting, prettig wonen, thuis in de buurt en gelijkwaardigheid. Het maatschappelijk programma is erop gericht dat nieuwkomers en bewoners in de omliggende buurten elkaar ontmoeten.

    Buurtcoöperatie OHG is een initiatief van actieve bewoners in het Oostelijk Havengebied. Ze stimuleert en faciliteert activiteiten voor en door de buurtbewoners. Meta de Vries van de buurtcoöperatie: ‘Mooi om te zien dat we met elkaar dezelfde waarden delen. We willen allemaal het beste voor onze bewoners, oude en nieuwe. Hoe fijn is het dat we samen zorgen voor het prettig wonen in deze buurt. Voor elkaar in onze buurt.’

    De andere bewonersorganisatie is BOOST. Het is een initiatief van buurtbewoners en vluchtelingen die samen werken aan uitwisseling en integratie. Woningcorporatie De Alliantie heeft Socius gevraagd om de toewijzing en het beheer van de woningen uit te voeren. Socius wijst de tijdelijke woningen toe aan de studenten en starters. In september begint zij met de werving van de jonge bewoners voor de helft van de tachtig woningen. De statushouders komen van verschillende opvangcentra en krijgen hun woning toegewezen door de gemeente.