Home Overzicht Handig handboek helpt Amsterdamse burgerlobbyist

Handig handboek helpt Amsterdamse burgerlobbyist

0

Lobbyen gebeurt niet alleen in Den Haag en Brussel, maar ook in Amsterdam. Professionele lobbyisten proberen invloed uit te oefenen op de besluitvorming in de stad. Maar iedereen kan belangen van zijn buurt, vereniging of project bij de gemeente behartigen. In Jungle Amsterdam werd  Lobby Lokaal Amsterdam – Handboek voor de burgerlobbyist gepresenteerd.

Het eerste exemplaar van het boekje was voor wethouder Rutger Groot Wassink. In een zaal vol lobbyisten en potentiële lobbyisten bleek hij enthousiast voor het fenomeen burgerlobbyist. Hij ziet het zelfs al concurrent voor een stedelijk referendum dat hij mogelijk wil maken en waarvoor hij met plannen komt. Hij spoort burgerlobbyisten aan bestuurders, raadsleden en ambtenaren actief te benaderen over onderwerpen waarvoor zij zich inzetten.

In het boekje delen onder andere raadslid Sylvana Simons, politiek verslaggever Ruben Koops en oud-burgemeester Job Cohen hun ervaring met het stadsbestuur en lokaal lobbyen.

Het handboek geeft een gedegen overzicht van de mogelijkheden die een burgerlobbyist in Amsterdam tot zijn beschikking heeft. Maar het is vaak wel een hele stap om contact op te nemen met de ‘Stopera’. Rutger Groot Wassink ziet dat anders: stuur gewoon een mailtje en het komt goed. Na zo’n opmerking komt er meteen een reactie uit de zaal. ‘Ik heb met drie wethouders contact gezocht en niet één reageerde.’ Misschien is een handleiding voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren ook wel nodig…

Ook de stadsdelen krijgen aandacht in het nieuwe boekje. De stadsdeelcommissies zijn de oren en ogen van het gemeentebestuur, wordt ons verteld. Ze kunnen advies geven aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel, die door B&W zijn benoemd. Rick Vermin, bestuurder van stadsdeel Oost vertelt wat een stadsdeel kan betekenen voor lobbyisten. Hij adviseert de stadsdeelorganisatie en de leden van de stadsdeelcommissie  te benaderen als het om activiteiten in de buurt gaat. Jammer dat in het boekje vergeten is de foto’s en gegevens op te nemen van het dagelijks bestuur en de stadsdeelcommissies van de zeven stadsdelen. Al wordt er wel naar verwezen. De portretten van de leden van het college en de gemeenteraad staan wel in het boekje. Heeft het te maken met het belang van die commissies?

Download
Download het boekje. Klik erop.

‘Lobbyisten zijn vaak negatief in het nieuws’, stelt Mara van Waveren vast. Zij is directeur van de Stichting Lobby Lokaal. ‘Misschien is het werkelijke probleem niet dat een klein groepje mensen invloed probeert uit te oefenen, maar dat er zo veel mensen niet aan belangenbehartiging doen. Te veel mensen denken bijvoorbeeld dat de gemeente niet geïnteresseerd is in hun mening of hebben geen idee hoe ze invloed kunnen uitoefenen op het beleid in hun gemeente. Stichting Lobby Lokaal helpt burgerlobbyisten en hun lokale maatschappelijke initiatieven bij het behartigen van hun belangen in de gemeente.’

Het gratis boekje helpt je bij het behartigen van je belangen en zo het gemeentelijk beleid te verbeteren. ‘Laten we eerlijk zijn, wat beïnvloedt uw leven nu meer, een avondje Netflix of een goed raadsbesluit over uw woonomgeving?’, aldus VVD fractievoorzitter Eric van der Burg in het voorwoord.