Home Overzicht Het dak op met ROEF

Het dak op met ROEF

2

Boven onze hoofden bevindt zich in Amsterdam een bijna onontgonnen daklandschap van ruim 12 km2. ROEF is een organisatie die mensen en organisaties bewust wil maken van dat onbenutte potentieel. Jaarlijks organiseren ze een rooftopfestival waarin ze door een combinatie van verdieping en ontspanning dat bewustzijn willen vergroten.

 Eelco Hiemstra

vrijdagavond 7 juni tot in de vroege uurtjes op zondagochtend werden er tal van activiteiten en feestjes op verschillende daken in de stad georganiseerd. Ruimte voor verdieping was er op zaterdagmiddag. Op daken verspreid over de hele stad, waren er zogenaamde rooftoptalks. Belangstellenden konden hier kennisnemen van wat er op dit gebied al wel gaande is. oost-online koos voor een bezoek aan een het gebouw van de FNWI op het Science Park en het dak van Zoku aan de Weesperstraat.

Het is uitgestorven op het Science Park deze zaterdagmiddag. Bij de bushalte staan een paar mensen te schuilen en verderop laat iemand zijn hond uit. De wind heeft vrij spel in deze groene maar toch vrij kale omgeving. Voor het gebouw van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica word je bijkans weggeblazen. De weersomstandigheden zijn niet bepaald uitnodigend om het dak op te gaan.

1075 zonnepanelen op dak gebouw Science Park

Bij de deur van het gebouw staat een jonge man van de organisatie in een kanariegele overall. Naast hem staat Philip Laan. Hij is een van de verantwoordelijken voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid van de UvA en het AMC. Vandaag verzorgt hij de rondleiding in en op het duurzame gebouw op het Science Park 904.

Misschien ligt het aan het weer, misschien is het de reputatie van het gebouw waarvan al eens een deel van het dak afwaaide, feit is dat er behalve de verslaggever van oost-online verder niemand is komen opdagen van degenen die zich voor de rondleiding hadden aangemeld. Voor het enthousiasme van Philip maakt het niet uit. Hij is duidelijk trots op ‘zijn’ gebouw, trots wat er op het gebied van duurzaamheid bereikt is en gedaan wordt.

Bewustmaking door zichtbaarheid
Het zichtbaar maken van alles wat er op dit terrein op het Science Park wordt gedaan is voor Philip een belangrijk gedeelte van zijn werk. ‘Het is natuurlijk heel mooi als je een warmte-koude installatie hebt, maar als je er niet op gewezen wordt ben je je daar helemaal niet van bewust.’ In de hal van het gebouw wordt om die reden op grote schermen informatie getoond over duurzaamheidsprojecten op het Science Park.

Waarom kan ik hier het licht niet uitdoen?

Die bewustwording is bedoeld om de gebruikers van het pand te stimuleren mee te denken over verdere verduurzaming van hun onderkomen. Daarin is de universiteit goed geslaagd. In 2016 namen studenten het initiatief eigenlijk over. Zij richtten de UvA Green Office op van waaruit men projecten uitvoert in opdracht van de universiteit met als doel die duurzamer te maken.

Tijdens zijn rondleiding door het gebouw spreekt Philip honderduit over de duurzaamheidsinitiatieven. Overal trekt hij kasten open om te laten zien hoe er in het gebouw wordt omgegaan met afvalstromen. Tegelijkertijd signaleert hij op een dag als vandaag waarin er geen studenten in het gebouw zijn, mogelijkheden voor verdere verduurzaming. ‘Waarom kan ik hier het licht niet uitdoen?’, merkt hij op in een gedeelte van het gebouw dat vandaag niet gebruikt wordt.

Dan wordt het, ondanks windkracht 6, tijd om het dak op te gaan. Het dak van het gebouw van de FNWI met de twee karakteristieke telescoopkoepels is voor het grootste deel bedekt met sedumbeplanting. Deze laag van vetplantjes zorgt voor waterberging in natte periodes, verkoeling in warmere tijden en draagt bij aan de biodiversiteit. Het is niet het enige groene dak op het Science Park, bijna overal waar het mogelijk is, is hiervoor gekozen. Daar waar dit niet mogelijk is, zijn zonnepanelen geplaatst. Alleen op het dak van dit gebouw zijn er daarvan al 1075.

Een dorpje op het dak
Van een hele andere orde is het dak van Zoku waar Lisa van Schagen van De Dakdokters haar rooftoptalk houdt. Zoku is een concept gericht op de internationale zakenreiziger en biedt naast hotelkamers ook appartementen geschikt voor een langduriger verblijf.

De Kas van Zoku

Vanuit de drukke Weesperstraat met de lift naar de zesde verdieping kom je via de kas, een voornamelijk uit glas opgetrokken corridor, in een soort van Hipster Heaven, een ruimte met de onmiskenbare sfeer van een hotelbar met daarin veel jonge mannen met keurig gesoigneerde baarden. De voertaal is hier voornamelijk Engels. Hoewel deze extra etage op het dak van het gebouw ook een project van De Dakdokters is, gaat het praatje van Lisa deze middag over een ander gebouw aan de Weesperstraat, de Weesperstaete, dat in de volksmond als ‘de doodskist’ bekend staat.

Lisa is architect en raakte tijdens haar studie aan de TU Delft gefascineerd door daken, vooral omdat daar in haar ogen te weinig mee gedaan werd. Voor haar afstudeeropdracht ontwierp ze een soort van dorpje dat op de Weesperstaete gebouwd zou kunnen worden. Crown Town bestaat uit drie lagen boven op het dak met daarin appartementen van zo’n 50m2. Door slim ontwerp ontstaat zo een daklandschap waarin het dak van het ene appartement weer de tuin van het andere is. Hierdoor is er behalve het toevoegen van een aantal verdiepingen aan het gebouw ook ruimte voor vergroening en regenwaterberging. De verschillende mogelijkheden om het dak te benutten bijten elkaar niet.

Het dorpje is nooit gebouwd, dat was ook niet per se de bedoeling van het afstudeerproject. De huidige eigenaar van de Weesperstaete ziet wellicht toch mogelijkheden in het ontwerp, maar met huurprijzen van 2.000 euro per maand zou daarmee maar een beperkt gedeelte van de huurmarkt worden bediend. Innovatie kost soms veel geld.

Verdieping en bewustwording vanuit verschillende perspectieven
Het dagprogramma werd afgesloten in Hotel Casa aan de Ringdijk. Dit onderdeel van het programma stond in het teken van verdieping maar draaide toch ook vooral om bewustwording. Diverse sprekers gaven vanuit hun perspectief inzicht in de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het gebruik van daken, toonden projecten van over de hele wereld, zoomden in op de rol van de overheid als wet- en opdrachtgever, financiering en wat je zelf kan doen om je dak of de daken waarop je uitkijkt te vergroenen.

De opening van het zaterdagavondprogramma van Roef zou aansluitend op het dakterras van Hotel Casa plaatsvinden maar de harde wind verhinderde dat. Daarmee werd duidelijk dat het dak veel mogelijkheden biedt maar dat het recreatief gebruik maken daarvan ook zijn beperkingen kent. Soms is het beter om onder het dak te blijven. Desalniettemin is het benutten van daken een hot topic waarop we op oost-online de komende tijd nog regelmatig zullen terugkomen.

 

 

2 REACTIES