Home Overzicht Het Juridisch Spreekuur boekt succes

Het Juridisch Spreekuur boekt succes

0

Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. Naar aanleiding van een artikel in Dwars door de buurt liep het storm bij Het Juridisch Spreekuur. Bewoners uit Oost en omstreken kwamen met hun juridische vragen naar het Juridisch Spreekuur. Tweee voorbeelden.

Door Brett Koopmans en Leonie Kuin

Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. Naar aanleiding van een artikel in Dwars door de buurt  liep het storm bij Het Juridisch Spreekuur. Bewoners uit Oost en omstreken kwamen met hun juridische vragen naar het Juridisch Spreekuur. Twee voorbeelden.

Hulp bij ordenen en invullen formulieren
Onlangs ontving het Juridisch Spreekuur een cliënte die problemen ondervond met het wijzigen van haar persoonsgebonden budget (PGB) en met het declareren van gemaakte kosten. De cliënte nam, nadat zij formulieren had opgestuurd naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB), contact op met de SVB. Daar zeiden zij dat de SVB haar formulieren niet had ontvangen. Ze zag  door de bomen het bos niet meer en besloot vervolgens hulp te vragen bij het Juridisch Spreekuur. Daar overhandigde mevrouw een hele stapel ongeordende formulieren afkomstig van de SVB. Voor cliënte was niet meer duidelijk welke stukken bij elkaar hoorden. De medewerkers van het Juridisch Spreekuur hebben de stukken geordend en daarna samen met mevrouw contact opgenomen met de SVB. Tijdens dit telefoongesprek is onder andere gevraagd welke stukken de SVB nog nodig had. Vervolgens hebben de medewerkers het Juridisch Spreekuur samen met cliënte de benodigde formulieren ingevuld.

Zij vertrok daarna zeer opgelucht, zeker nu er eindelijk zicht op was dat haar problemen eindelijk waren opgelost. Twee weken later werd HJS gebeld door deze cliënte. Zij had bericht ontvangen van de SVB, alles was door hen in goede orde ontvangen en geregeld. Zij bedankte het Juridisch Spreekuur hartelijk voor de geboden hulp.

Opzeggen huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik
Een andere cliënte stelde als vraag of zij de huurovereenkomst met de huurders van haar woning  kon opzeggen, aangezien zij deze woning wegens gezondheidsredenen nodig had voor eigen gebruik. Huurders genieten huurbescherming, dit betekent dat een huurovereenkomst niet zomaar opgezegd kan worden, maar… er zijn altijd nog uitzonderingen op de regel.

Wordt de huur opgezegd vanwege dringend eigen gebruik, dan kan de rechter, als partijen er samen niet uitkomen, de vordering van de verhuurder toewijzen. Ook in deze zaak is er naar het oordeel van het Juridisch Spreekuur sprake van een dringende reden, vanwege de slechte  gezondheid van de verhuurder. Medewerkers van het Juridisch Spreekuur hebben een opzegbrief van de huurovereenkomst opgesteld. Nu is het afwachten of deze brief tot het gewenste resultaat zal leiden, namelijk dat verhuurder de betreffende woning weer zelf kan bewonen.

Tip van het Juridisch Spreekuur

Heeft u een document dat in een zaak via de post naar een instantie of een persoon verzonden dient te worden? Verzendt dit altijd ‘aangetekend’! Zodoende kan u volgen of het poststuk is aangeboden, de geadresseerde het heeft ontvangen en heeft getekend voor ontvangst (via Track en Trace). Op deze manier kunt u bewijzen dat u het stuk hebt verzonden.

Inloopspreekuur van het Juridisch Spreekuur bij BOOT, Batjanstraat 1b
van dinsdag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur
06 2115 8882 (algemeen) | 020 665 8015 (BOOT) | @hva_hjs | www.hva.nl/hjs | [email protected] |

BOOT is de Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling is dé kenniswinkel waar studenten van de HvA diensten leveren aan bewoners en organisaties in Oost.