Home Overzicht Het kan zo simpel anders

Het kan zo simpel anders

0

De Jaap Kruizingabrug verbindt Middenmeer-Noord met Middenmeer-Zuid. De opvallend brede brug ligt centraal in het Galileïplantsoen, over een water dat de Molenwetering heet. Omwonenden en voorbijgangers hechten er aan dat de brug gevrijwaard blijft van ontsieringen. Het stadsdeel echter dreigt er bij het groot onderhoud van de buurt vier ondergrondse vuilcontainers te plaatsen.

Tekst en foto’s Arie van Tol

Na een gesprek met buurtbewoner Ineke Deurwaarder in café 1900 trotseer ik de straffe oostenwind om nog wat foto’s te maken van en bij de brug. De afzichtelijke keetwagen midden op het voetpadgedeelte van de brug staat er al maanden. Het is een bewijsstuk van een soms te gemakzuchtige en onverschillige overheid.

Onbegrijpelijk plan
Niet wetend of oogluikend staat het stadsdeel toe dat de openbare ruimte bezoedeld wordt, zoals hier bij de Jaap Kruizingabrug. Het onderhoud van deze en andere bruggen in de omgeving, zoals de Hartmanbrug bij de Molukkenstraat, laat al evenzeer te wensen over.

De onverschilligheid reikt echter verder. Niet alleen wordt te lang gewacht met onderhoud en wordt ontsiering niet aangepakt, in plannen worden zelfs ontsierende veranderingen voorgesteld! Het inrichtingsplan voor Middenmeer-Noord mag er dan in veel opzichten goed uitzien, de voorgenomen plaatsing van vier ondergrondse containers op de Jaap Kruizingabrug is onbegrijpelijk.

Ver achter de monumentale boom staan de containers nu, in de schaduw van de boom komen de nieuwe.

De schoonheid van de ruimtelijke brug in het plantsoen met enkele monumentale bomen, divers groen en een lieflijk stroompje wordt ontkend, niet gezien.

Goed alternatief
Ineke Deurwaarder woont om de hoek, maar benadrukt dat haar bezwaar niet een persoonlijk belang dient, maar elke gebruiker van de openbare ruimte aangaat. Ze legt uit waarom het stadsdeel de verhuizing van containers heeft bedacht. ‘Nu zijn er drie ondergrondse containers op een stuk stoep tussen twee bomen, langs de weg die voorlangs de 5e Montessori-school loopt. Ze vallen niet zo op, omdat ze langs een laag hekwerk staan. Maar in de nieuwe plannen moet er een vierde container voor plastic afval. Die past niet ook nog tussen de twee bomen. En daarom de verplaatsing van alle vier containers naar de brug!’

In haar schriftelijke bezwaar, en recentelijk ook nog bij een bijeenkomst met ambtenaren over mogelijke verfraaiing van het Galileïplantsoen, heeft Ineke een simpel (en goedkoper) alternatief voorgesteld. Het antwoord op papier was schamel qua argumentatie, de reactie op de bewonersavond was zelfs afwijzend.

‘In het verlengde van het bestaande rijtje containers is ruimte genoeg voor een extra ondergrondse container. Die ene zou dan aan de andere kant van de middelste van de drie bomen komen. Een alternatieve variant is dat de containers twee aan twee aan weerszijde van die middelste boom komen. Het kost wel een parkeerplaats, maar aangezien er in dit gebied geen sprake is van extreme parkeerdruk kan dat geen reden zijn om mijn alternatief af te wijzen. En andere argumenten noemt het stadsdeel niet. En de chaos rond begin- en eindtijd van de school wordt natuurlijk niet meer of minder door één parkeerplaats.’

Eerbetoon
Sinds enige jaren prijkt de naam Jaap Kruizingabrug op de beide muren van de brug. Jo Haen – voorheen van Geheugen van Oost, nu van Vrienden van Watergraafsmeer – heeft zich beijverd voor dit eerbetoon aan deze Amsterdamse onderwijzer.

Jaap Kruizinga was meer dan een onderwijzer. Hij heeft veel boeken geschreven over Amsterdam. Maar vooral bekend is hij door zijn liefde voor de Watergraafsmeer. Over de man die leefde van 1913 tot 1996 is meer te lezen op de site van Geheugen van Oost.

Politiek
Ineke is bang dat ze bij de ambtenaren haar gelijk niet meer gaat halen. Maar ze hoopt dat de toekomstige stadsdeelcommissie haar pleidooi voor de beeldbepalende brug zal overnemen.

De containerkwestie leg ik voor aan Bas van Vliet die mogelijk namens Méérbelangen in genoemde commissie zitting zal hebben. ‘Er is wel wat voor te zeggen om de brug in zijn monumentaliteit helemaal vrij te laten. Al vind ik ook dat ondergrondse containers niet al te dicht bij een school moeten staan, daar blijken ze vaak meer hinder op te leveren. Anderzijds moeten bewoners weer verder lopen met hun afvalzakken als de containers op de brug komen. Er is genoeg parkeerruimte, het offeren van een parkeerplek is in dit geval geen probleem.’ Als lid van de stadsdeelcommissie zal Bas zich zeker hard willen maken voor het niet verplaatsen van de drie containers (ook omdat dat nog eens goedkoper is ook), de vierde zou dan in dat rijtje, maar voorbij de boom, komen. ‘En dat die keetwagen zo snel mogelijk weg moet daar, dat is helemaal duidelijk.’