Home Overzicht Hoe gaat het verder met Villa des Roses?

Hoe gaat het verder met Villa des Roses?

0

Eerder was Villa des Roses in het nieuws. Een groep gelijkgestemde ouderen wil met elkaar wil in een wooncoöperatie gaan wonen om zo, met behoud van privacy, gezelligheid, zorg en aandacht te delen in de laatste levensfase. Ook was er aandacht voor de gang van zaken rond de verkoop van het pand waar Villa des Roses haar oog op had laten vallen.

Tekst Ineke Vervoort | Foto Frank Schoevaart

Villa des Roses heeft meer tijd om de groep geïnteresseerden uit te breiden nu er nog geen datum bekend is over de verkoop van het pand. Gelukkig ontvingen we veel positieve reacties op het interview. Ons initiatief raakte kennelijk een snaar. De huidige, ouder wordende mens, herkent zijn/haar wensen in wat wij vorm willen geven: een wooncoöperatie. Een wooncoöperatie is opgenomen in de woningwet herziening van 2015 en is een collectief van bewoners die vergaand zelfbeheer voeren over de woningen waarin zij wonen. Zij gaan samen verantwoordelijkheid dragen en taken uitvoeren. Het is een klein woonbedrijf voor en door bewoners zonder winstoogmerk.

Samen beheer en onderhoud
Een wooncoöperatie kan collectief de woningen kopen en verhuurt deze aan de leden die samen het beheer uitvoeren. De woningen kunnen ook van een corporatie (woningbouwvereniging) zijn en blijven. De coöperatie neemt dan als collectief het verhuur, beheer en onderhoud over van de corporatie. In het plan van Villa des Roses worden deze twee vormen samengevoegd tot een coöperatieve woonvorm die bestaat uit vrije sector en sociale huurwoningen waarvan we met elkaar het beheer en onderhoud uitvoeren.

Nu we zo’n grote groep belangstellenden mogen verwelkomen, is het mogelijk om met elkaar de plannen verder uit te werken. Het is lastig dat de gemeente het pand verkoopt via een zogenaamde tender of aanbesteding. Dat betekent dat niemand voorkennis mag hebben over de verkoopvoorwaarden voorafgaand aan de verkoop. De geïnteresseerde partijen hebben vervolgens drie maanden de tijd om een plan in te dienen en een bod te doen. Daarna wordt gekozen uit het beste plan en het hoogste bod.

Voorwaarden
Deze manier van verkopen levert een probleem op voor burgerinitiatieven als Villa des Roses. Om als wooninitiatief een gedegen en kansrijk plan in te kunnen dienen zijn jaren van voorbereiding nodig. Een burgerinitiatief zoals onze coöperatie moet zich kennis eigen maken op gebieden als ledenwerving, vergaderen, het groepsproces, financiering, bouwtekeningen, gesprekken met een woningcorporatie en met architecten, de maatschappelijke bestemming van het pand, duurzaam bouwen, presentaties, conferenties en overleg met adviserende organen op het gebied van wooncoöperaties zoals !Woon, Platform 31, en Cooplink.

De enige leidraad die we bij het maken van onze plannen hadden was het advies van het stadsdeel over de bestemming van het pand dat in 2016 was opgesteld in aansluiting op de buurtinspraakavond. Dat advies was bekrachtigd door de Centrale Stad.  We gaan er van uit en hopen er op dat de specifieke voorwaarden in de tender overeenkomen met dat advies en dat onze plannen daar dus helemaal in passen.

Meer informatie [email protected]