Home Overzicht Hoe kan je problemen over het betalen van de rekening voorkomen?

Hoe kan je problemen over het betalen van de rekening voorkomen?

0

Hoe kan je problemen over het betalen van de rekening voorkomen? Het is leuk als het allemaal goed gaat. Vroeg of laat loopt iedere ondernemer tegen een klant aan die over kritisch is of die betalingsverzoeken negeert. ‘Dat kan ook jou overkomen’, zei André de Bruin van Straetus tijdens zijn pitch bij Open Coffee Oost. Hij verraste met een hele reeks tips.

‘Wat ik nu ga vertellen moet je op waarde schatten’, begon André de Bruin. ‘Is voor jou 5.000 euro een grote opdracht, dan ga je daar anders mee om dan een opdracht van 100 euro. Verkoop je een product met een hele lage marge, dan ben je ook veel voorzichtiger dan dat je een paar uurtjes voor iemand werkt tegen 250 euro per uur. En iedere branche en ondernemer is weer anders. Ik geef een aantal algemene tips.’

Kies je klant
Het begint met wie je kiest als klant. André de Bruin: ‘Is dat een klant van onbesproken betalingsgedrag en een uitstekende liquiditeit? Of ben je blij met iedere klant? De meest gevaarlijke combi is een uiterst kritische klant die geen idee heeft wat je doet én die gewend is om zijn of haar ondernemersrisico door te schuiven naar een ander. ‘Als ik pech heb, dan krijg jij je geld niet.’ De oplossing? Deels komt het aan op jouw intuïtie; deels kan je informatie opvragen, bijvoorbeeld een kredietrapport. Gebruik beide.’

Voorkom discussie
Een overeenkomst is vormvrij. ‘Koop jij mijn auto voor 10k. Prima’, vervolgde André de Bruin. ‘Hoe beter je zaken vastlegt en de klant de afspraken laat bevestigen, hoe minder discussie achteraf. Omschrijf dus duidelijk de dienst die je gaat leveren en geef daar ook grenzen bij aan. Zo voorkom je een welles/nietes discussie. Bij de offerte/opdrachtbevestiging horen algemene voorwaarden. ‘U heeft pas na vier maanden voor het eerst een klacht geuit terwijl u dat volgens de voorwaarden binnen veertien dagen had moeten doen’, zegt de rechter dan tegen de gedaagde. Bevestig de afspraak achtereenvolgens in de App/SMS, e-mail of op papier. Verwijs naar de voorwaarden op de website of voeg ze bij. Helemaal safe is iedere pagina van de offerte en voorwaarden laten tekenen door de klant. Bevestig ook een tussentijdse uitbreiding van de opdracht c.q. bestelling.’

Nog meer tips

  • Factureer op tijd. Het liefst een maand vooruit.
  • Stuur betalingsherinneringen via e-mail, SMS, whatsapp of per post. Nog beter is even bellen.
  • Hoeveel reminders en hoeveel tijd daar mee gemoeid gaat is voor iedereen anders. Als ik het doe dan gaat een paar dagen na de vervaldatum de reminder eruit. En na 2 of 3 keer is het welletjes.
  • Hou in gedachten dat juridisch gezien alleen een consument minimaal 1 schriftelijke aanmaning moet ontvangen. Deze moet aan wettelijke vereisten voldoen. Een ondernemer is na de vervaldatum gelijk in verzuim.
  • Uitstel van betaling is een gunst, geen recht. Een klant mag zijn probleem niet zomaar doorschuiven naar zijn leverancier. Kijk naar wat je wilt en kunt. Je bent geen bank.
  • Reageert een klant niet meer op betalingsverzoeken of komen er onredelijke bezwaren, schakel dan externe hulp in van iemand die in staat is tegen lage kosten uw klant tot betaling te motiveren en die een discussie op de inhoud kan voeren. Als het echt niet anders kan bewandelen we de gerechtelijke weg.
  • Betalen klanten structureel te laat, dan kom je mogelijk in geldnood. Pak dat aan, desnoods met externe hulp. Debiteurenbeheer kan worden uitbesteed.
  • Factoring kan een (wel dure) oplossing zijn voor uitbesteden debiteurenbeheer, sneller betaald krijgen en het kredietrisico overdragen. Ook voor de ZZP-er en MKB-er. Ik adviseer daarover.

Tenslotte een waarschuwing: ‘Houd bij het ondernemen in je achterhoofd dat je bij een failliete klant 6 procent kans hebt om nog iets van je geld terug te zien.’

Check André de Bruin | www.opkredietofniet.nl | www.straetus.nl  | 088 044 0068