Home Overzicht Hoe lokaal ga je kiezen?

Hoe lokaal ga je kiezen?

0

Met het debat van woensdagavond op AT5 is de campagne voor de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart gestart. De peilingen wijzen er op dat nog meer partijen straks de gemeenteraad zullen vormen. Betekent dat meer verdeeldheid en meer tegenstellingen? En hoe gaat het met de stadsdelen waar tegelijkertijd stadsdeelcommissies worden gekozen? Het worden interessante tijden.

Het lijkt zeker dat het politieke landschap in de Stopera gaat veranderen. Een peiling van AT5 en Het Parool laat zien D66, PvdA en VVD zetels verliezen, GroenLinks staat in de peiling op winst. Forum voor Democratie zou meteen meteen al drie zetels binnenhalen Denk twee en Bij1 één zetel. Bij elkaar opgeteld zouden elf partijen dan de nieuwe gemeenteraad vormen. Dat zijn er drie meer dan nu.

Nu stadsdeelcommissies
Tegelijkertijd kun je op 21 maart kiezen voor de stadsdeelcommissie. De gemeenteraad besloot eind november om de huidige bestuurscommissies bij het grofvuil te zetten en stadsdeelcommissies te vormen. Werden de vroegere stadsdeelraden – en de nu op z’n laatste benen lopende bestuurscommissies – op een overzichtelijke manier gekozen via partijen die een programma presenteerden, dat gaat nu helemaal anders.

Veel lijsten en kandidaten
De registratie van de deelnemende organisaties aan de verkiezingen voor de stadsdeelcommissies is afgerond. Naast de gevestigde politieke groeperingen in Oost zijn maar liefst 24 lijsten ingeschreven. Daarnaast kan iedereen zich ook nog eens tot 5 februari zonder lijst registreren als kandidaat. De versnippering en verdeeldheid die dreigt in de gemeenteraad, is met de instelling van de nieuwe stadsdeelcommissies bij voorbaat al in de stadsdelen verzekerd.

De kiesgebieden

Oost
Oud-Oost,
Indische Buurt/Oostelijk Havengebied,
Watergraafsmeer,
IJburg/Eiland Zeeburg

Centrum
Centrum-West,
Centrum-Oost

Vier kiesgebieden
Stadsdeel Oost is opgedeeld in vier gebieden waar steeds vier mensen in de stadsdeelcommissie worden gekozen. Per kiesgebied komt er dus een lijst met kandidaten. Hoeveel politieke partijen er deelnemen, hoeveel niet-politieke groeperingen straks op de kandidatenlijst staan en hoeveel individuele buurtbewoners daaraan worden toegevoegd zal na 5 februari bekend zijn.

Campagnes
Het is onduidelijk op welke manier de politieke partijen, de groeperingen en de individuele kandidaten zich in de vier kiesgebieden van Oost en de twee kiesgebieden van Centrum gaan presenteren. Voor de verkiezingen van de gemeenteraad organiseren onder meer AT5, Het Parool en de Oba politieke avonden. Er zal over standpunten gesproken en geschreven worden. Het gaat dan om discussies over de vraag of economischer groei goed is voor de stad, of er voldoende en betaalbare woningen moeten zijn, of er plek is voor middeninkomens… De onderwerpen voor de stadsdeelcommissies beperken zich tot het eigen kiesgebied. Over het hoe, wanneer en waar is nog niets bekend.

Ambtenaren als dagelijks bestuur
In het verleden zijn de stadsdeelraden in het leven geroepen om op democratische wijze het bestuur van de stad naar de bewoners te brengen. Met het instellen van de stadsdeelcommissies is dat verleden tijd. De huidige gekozen stadsdeelbestuurders die het dagelijks bestuur vormen worden vervangen door een door het college van burgemeester en wethouders benoemd dagelijks bestuur. Deze ambtenaren worden dus niet gekozen, zij worden geacht het door de gemeenteraad vastgestelde beleid uit te voeren.

Adviestaak leden stadsdeelcommissie
Maar wat is de rol van de mensen die in de stadsdeelcommissie worden gekozen? Zij mogen gevraagd en ongevraagd het dagelijks bestuur van het stadsdeel adviseren over kwesties uit het deel van het stadsdeel waarin zij wonen. De commissieleden hebben een haalplicht om hun adviezen te voeden met wat er leeft in hun gebied. Ze moeten onderzoeken of er onderwerpen zijn die meer urgentie verdienen. Bovendien zijn de adviescommissies er om ‘maatschappelijke of buurt-initiatieven binnen het stadsdeel te ondersteunen’. Dat alles is keurig vastgelegd in reglementen. Maar hoe dat alles straks in de praktijk zal uitpakken zal de toekomst leren.