Home Overzicht Holocaust Namenmonument komt op Weesperstraatstrook

Holocaust Namenmonument komt op Weesperstraatstrook

0
Het ontwerp voor het Namenmonument zoals dat in het Wertheimpark zou komen.

Het Holocaust Namenmonument kan het beste worden gevestigd op de groenstrook langs de Weesperstraat, ter hoogte van de Nieuwe Herengracht. Dat is de uitkomst van de inventarisatie van zestien mogelijke locaties voor het monument die B en W de afgelopen periode heeft uitgevoerd. Eerder was er het voornemen om het monument in het Wertheimpark te vestigen. Onder omwonenden waren er veel bezwaren tegen de komst van het monument.

Het Namenmonument is een initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité, dat zich al sinds 2007 inzet voor de totstandkoming van een monumentale wand waarop de namen worden vermeld van alle uit Nederland weggevoerde Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gebracht. De locatie langs de Weesperstraat is door het comité zelf aangedragen. Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om de Weesperstraatstrook aan te wijzen als locatie voor het monument.

Andere monumenten
Op de Weesperstraatstrook staan op dit moment twee andere monumenten die niet kunnen blijven staan als het Namenmonument er komt. Het monument ter nagedachtenis aan Mozes Vaz Dias zou kunnen worden verplaatst naar de overkant van de brug. Ook voor het monument van de Joodse Erkentelijkheid van Jobs Wertheim zou een andere plek moeten worden gevonden. Het Centraal Joods Overleg, het naastgelegen Joods Historisch Museum en de erven Wertheim hebben geen bezwaar tegen verplaatsing, maar vinden wel dat het monument meteen elders moet worden geplaatst en niet eerst mag worden opgeslagen.

Besluitvorming
Op korte termijn zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor de buurt, waarin het collegebesluit wordt toegelicht. Het voorstel van het college om het Namenmonument te vestigen op de Weesperstraatstrook kan dan op 22 juni worden geagendeerd in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt, zal de initiatiefnemer een nieuw ontwerp laten maken.