Home Overzicht Honderd studenten- en jongerenwoningen met voorrang naar startende leraren

Honderd studenten- en jongerenwoningen met voorrang naar startende leraren

0

Honderd studenten- en jongerenwoningen gaan bij wijze van proef met voorrang naar startende leraren. Daarmee moet het aantrekkelijker worden om te gaan werken in het Amsterdamse onderwijs. Ook mensen die werken in de zorg- en jeugdsector en bij de politie komen in aanmerking voor voorrang op de woningmarkt.

De studenten- en jongereneenheden die het college met voorrang wil toewijzen aan startende leraren komen beschikbaar in gemengde complexen. Dit zijn complexen die samen met de woningcorporaties zijn gerealiseerd voor statushouders, studenten en jongeren zoals op de Kruislaan, het Science Park en IJburg. Naast voorrang voor startende leraren worden er op korte termijn ook afspraken gemaakt over voorrang voor mensen die in de zorgsector, jeugd of bij de politie werken.

Ruggegraat van de stad
‘Op de Amsterdamse woningmarkt is door de hoge prijzen helaas geen plek voor iedereen’, zegt woonwethouder Laurens Ivens. ‘Beroepen in de sociale en maatschappelijke dienstverlening vormen de ruggengraat van onze stad maar vaak zien we juist dat starters uit deze beroepsgroepen een te kleine portemonnee hebben om in de stad te wonen. Dit experiment lost de problemen op de arbeidsmarkt niet op maar geeft wel deze bepalende beroepen voorrang op woonruimte in de stad.’

Toewijzing woningen en doorstroom
Om ervoor te zorgen dat de toewijzing van de woningen duurzaam bijdraagt aan het oplossen van het lerarentekort wordt in samenwerking met de schoolbesturen bepaald aan welke criteria de (toekomstige) leraren moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de starterswoningen. De komende maanden wordt de uitvoering in overleg met de corporaties verder uitgewerkt. Het streven is dat een aanzienlijk deel van de woningen nog voor de start van het schooljaar 2018-2019 wordt toegewezen aan de startende leraren.