Huiskamergalerie voor bijzondere kunst

0

PS projectspace, een galerie in de Madurastraat 72? Dat maakt nieuwsgierig omdat er in die straat geen winkels zijn. Nummer 72 blijkt een oud schoolgebouw te zijn. Achtentwintig jaar geleden mochten kunstenaars de school gebruiken voor atelierruimten. Later heeft Jan van der Ploeg, kunstenaar en initiatiefnemer, in de kamer van de hoofdonderwijzer een piepkleine galerie gehuisvest.

Tekst Lida Geers | Foto’s Lida Geers en Jan van der Ploeg | IJopener

‘PS staat voor veel dingen’, vertelt Jan van der Ploeg. Voor de P van zijn achternaam Ploeg en de S van zijn toenmalige partner Straathof, maar ook voor Post Scriptum, extra toevoeging aan iets dat al bestaat, Project Space, Public Space of Private Space. Het is dus voor velerlei uitleg vatbaar. Jan wil hier op een andere manier kunst presenteren dan de geëigende weg. Jan: ‘Het is een kunstenaarsinitiatief, of zoals dat zo mooi heet, een Artist Run Galerie. De normale opzet kunstenaar – galeriehouder is hier niet aan de orde. Het verschil is dat de kunstenaar bepaalt wie exposeert. Ook het thema kan heel divers zijn, meestal meer ideologisch dan commercieel. Er wordt om te mogen exposeren ook geen geld gevraagd. De expositie is niet gericht op
verkopen, maar meer op naamsbekendheid en het leggen van de juiste contacten.’

Jan van der Ploeg, kunstenaar en galeriehouder.

Kunst in de koffer
Volgend jaar is het twintig jaar geleden dat hij hiermee begon in zijn huis aan de Leidsekade. De kamers en suite werden ingericht als galerie. Eens in de twee maanden kreeg een buitenlandse kunstenaar de kans bij hem thuis te exposeren. Het gaat dan om een kunstenaar die nog nooit in Nederland heeft geëxposeerd en hier mogelijk naamsbekendheid krijgt door de juiste mensen te ontmoeten. Als grappig voorbeeld vertelt Jan dat hij op die manier
ooit één middag heeft geëxposeerd in Nieuw Zeeland. De organisator had veel bekende mensen uitgenodigd, waardoor de opening in tegenstelling tot een normale opening van een expositie, heel inspirerend was. Het was dus niet alleen een gezellige bijeenkomst met een glas wijn. Omdat het vaak over een kleine ruimte gaat hoef je ook niet veel mee te nemen. De kunst gaat gewoon mee in de koffer, handig als je naar de andere kant van de wereld reist. De kunstenaar die hem in Nieuw Zeeland had
uitgenodigd, heeft later ook in de ‘huiskamer galerie’ van Jan geëxposeerd.

Installatie vult de ruimte
Omdat de exposities in zijn eigen huis langzaam maar zeker toch wel bezwaarlijk werden voor de familie, zocht hij naar een andere
ruimte. Toen de werkkamer van de hoofdonderwijzer vrij kwam in het schoolgebouw in de Madurastraat waar Jan ook zijn atelier heeft, is na overleg besloten dat deze ruimte als galerie gebruikt mocht worden. Het lokaal, dat royaal is en een behoorlijke hoogte heeft, is grondig gerenoveerd. Nu is het een ruimte die door zijn strakheid, witte muren en het mooie licht, volkomen neutraal is en waar alle kunst goed tot haar recht komt. Er hebben dan ook al heel wat kunstenaars geëxposeerd. De tijdsduur van een dergelijke expositie is heel wisselend en varieert van een paar dagen tot een paar weken. Maar ook wat er te zien is verschilt nogal. Jan: ‘Soms is dat maar één schilderij dat de hele wand beslaat. Maar het gebeurt ook dat er door een kunstenaar een
installatie wordt neergezet, die de hele ruimte vult. Dan moet je als het ware door de installatie heen om in de galerie te komen.’

Lijst kunstenaars
Jan’s eigen werk, grote abstracte muurschideringen, bevindt zich over de hele wereld. Hij is hiervoor vaak op reis. Tijdens zijn rei-
zen ontmoet hij interessante kunstenaars, die hij uitnodigt voor een expositie in PS. ‘Soms is het een soort uitwisseling, omdat kunstenaars over de hele wereld ook dergelijke initiatieven als PS hebben. Ik exposeer daar, zij komen naar Nederland. Nu is het natuurlijk wel zo dat het best kostbaar is om alleen voor de ex-
positie hier, uit bijvoorbeeld Japan te komen.

Expositie niet gericht op verkopen, maar op naamsbekendheid

We proberen het te koppelen aan een tour door Europa, zoals Atsuo Fukuda en zijn zoon Shuhei uit Japan, die van 2 september tot 6 oktober in PS geëxposeerd hebben, ook hebben gedaan. Zelf hebben ze al bijna 30 jaar een vergelijkbare ruimte in Japan, genaamd Concept Space. Daar exposeren naast jonge Japanse
kunstenaars ook internationale kunstenaars, waaronder ik.’ Het gaat niet altijd zo één op één. Hij heeft een lijst met interessante kunstenaars die hij uitnodigt voor de galerie.

Jubileum
Jan heeft een vorm bedacht, waardoor hij de galerie nog lang draaiende kan houden, zonder dat hij er aan hoeft te verdienen. Inmiddels is hij zo bekend dat er veel verzoeken binnenkomen. In eerste instantie was het idee om alleen internationale kunstenaars uit te nodigen. Daar is hij inmiddels van afgestapt en hij nodigt tegenwoordig ook regelmatig Nederlandse kunstenaars uit. Verder is de openstelling veranderd, van een besloten expositie die alleen op afspraak bezocht kon worden, naar een openstelling voor publiek. Dat is iedere zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Jan vertelt dat hij voor het twintigjarig bestaan volgend jaar een bijzondere expositie heeft bedacht, die in de buurt zal plaatsvinden. ‘Hoe dat er precies uit gaat zien weet ik nog niet, maar ik ga op zoek naar mooie ruimtes in de buurt waar bijzonder werk geëxposeerd zal worden.’ Daar kijken we dus naar uit!

Check www.janvanderploeg.com | www.psprojectspace.nl