Home Kort nieuws Huizenmarkt in Oost geen zeepbel

Huizenmarkt in Oost geen zeepbel

0

Economen concluderen in een vandaag verschenen onderzoek dat het stijgen van de huisprijzen in Oost, net als elders is de stad, verklaarbaar is door de lage rente, schaarste en hoge huren. De markt is niet overgewaardeerd.

Amsterdam is al vier eeuwen de duurste Nederlandse stad. De onderzoekers vergeleken de hoge huizenprijzen met de rentestanden, de huren en het woningaanbod. Daaruit blijkt dat de prijzen van Amsterdamse huizen weinig verschillen van de werkelijke waarde en gelijk op zijn gegaan met de verhoogde huren. De lage rente en hoge huren zijn de belangrijkste redenen voor de prijsstijgingen. Woningzoekenden nemen hierdoor sneller een hypotheek. Beleggers gaan ervan uit dat onroerend goed meer rendement oplevert dan aandelen. Afgelopen decennia zijn er in Amsterdam meer banen dan woningen bijgekomen. Mogelijk zullen de huizenprijzen op termijn toch dalen omdat door de coronacrisis de huren omlaag gaan. Makelaars zien nog geen daling van de huizenprijzen, wel neemt de stijging af.