Home Overzicht Huurders willen meer te zeggen hebben

Huurders willen meer te zeggen hebben

0

De discussie over passend wonen lijkt steeds meer een afleidingsmanoeuvre te zijn bij de grote uitverkoop van sociale huurwoningen. Dat kwam weer naar voren in Post Oost op 14 november waar Huurdersvereniging Oost en Dwars door de buurt een bijeenkomst organiseerden.Bezorgde huurders, actieve bewonerscommissieleden en particuliere huiseigenaren gaven hun mening.

Tekst Rose Bartholomé | Illustratie John Prop | Dwars

De flexibilisering van de huur, de afbraak van de rechten van huurders en de krapte op de woningmarkt veroorzaken grote onrust. Overal in de stad zijn bijeenkomsten van verontruste
bewoners. Het is ook merkbaar op het spreekuur van Huurdersvereniging Oost. Dat meldde medewerker Frans
Ondunk op de avond in Post Oost over passend wonen. Hij verzorgt het spreekuur, maar ook op donderdagmiddag het
Huurdersalert op Salto Stads FM.

Zonder overleg
De Huurdersvereniging en Dwars door de buurt besloten een avond te beleggen om de situatie te bespreken. Directe aan-
leiding was het feit dat een aantal corporaties een pamflet over passend wonen aan de minister aangeboden hebben. Daarin stonden ingrijpende voorstellen die tot stand kwamen zonder overleg met huurders. ‘Dat overleg wordt wel verplicht nu de motie van CDA-lid Erik Ronnes is aangenomen in de Tweede
kamer,’ aldus Boudewijn Rückert van de Bond Precaire Woonvormen, spreker op 14 november.

Voor de sterkste
De kern van de motie van Ronnes is dat de huur van een sociale woning in één klap omhoog kan naar de sociale huurgrens.
Natuurlijk heeft dat consequenties. Bedenk maar even dat wat je maandelijks te besteden hebt, niet alleen afhangt van je officiële inkomen. Heb je een mantelzorger nodig die inwoont, dan kun je zomaar boven de inkomensgrens komen die geldt voor jouw woning. Of misschien heb je je kind tijdelijk weer in huis als een relatie op de klippen loopt. Dat trekt de huur dramatisch omhoog.
Maar die zakt daarna niet direct weer terug naar het niveau van dat je daarvoor had. Want flexibiliteit is alleen voor de sterkste partij, voor de verhuurder, en niet voor de huurder.

Organisatie
De nadruk die de corporaties en de regeringspartijen leggen op scheef wonen verbloemt dat de woningnood vooral is ontstaan door de grote uitverkoop van sociale woningen. Die uitverkoop gaat nog steeds door. Als één ding duidelijk werd uit de verschillende discussiepunten die door de deelnemers naar voren werden gebracht, was het wel het belang om je als huurder te organiseren. Toen Oost onderhevig was aan stevige stadsvernieuwing waren er veel bewonerscommissies. Zo’n commissie bestaat uit een groep huurders van één bepaalde huisbaas. Bewonerscommissies kunnen het beleid bepalen van de grote huurdersorganisatie van een Woningcorporatie. De
woningbouwcorporaties zijn trouwens wettelijk verplicht te overleggen met hun huurdersorganisatie.

Vervolg
Daarnaast kunnen actieve bewoners van een gebied zich organiseren, bijvoorbeeld via de Huurdersvereniging Oost. De Woonbond behartigt landelijk de belangen van huurders. De landelijke Bond Precaire Woonvormen richt zich op de woonrechten van mensen die tijdelijk, onzeker of te duur wonen. Zij strijden voor stabiele woonruimte met woonzekerheid voor iedereen. Daarnaast geeft !Woon informatie en advies aan beginnende bewonerscommissies.

Op de avond in Post Oost kwamen verschillende ideeën naar voren om aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld sociale media in te zetten om concreet te laten zien wat de corporaties onderhands of zichtbaar verkopen. Of wooncafés organiseren in Oost. Aan het eind van de avond was men nog lang niet uitgesproken. Een groep gaat van start met het voorbereiden van verdere activiteiten. Eén ding is zeker: wordt vervolgd!

Meer informatie 06 2085 2830