Home Overzicht In Holland staat een (huur)huis

In Holland staat een (huur)huis

0

In Holland staat een huis? Voor steeds meer particuliere beleggers wel. Hiermee komen huurders die een betaalbare koopwoning zoeken in de verdrukking. Ook in Amsterdam Oost.

Tekst Annemarije Pronk  

In stadsdeel Oost heeft een huurwoning in het middensegment een gemiddelde huurprijs van €19,37 per m2. Dat is altijd nog een hoger getal dan de gemiddelde huurprijs in de stad Rotterdam: €15,85 per m2. Volgens de huurmonitor van het tweede kwartaal 2018 van online woonplatform Pararius is er een huurprijsstijging tot stand gekomen vanaf 2010 van gemiddeld 33 proceent  die naderhand afgevlakt is. ‘In steden waar hoge prijzen worden gevraagd is de rek er op een gegeven moment uit en wijken mensen uit naar randgemeenten zoals Haarlem, Amstelveen en Almere,’ aldus directeur Jasper de Groot.

Wie een kijkje neemt op deze zestalige en meest actuele landelijke huur- en koopwoningenwebsite van Pararius en op zoek is naar een huurwoning in de vrije sector, komt dagelijks ruim 10.000 woningen tegen. Jaarlijks worden er meer dan 70.000 particuliere huurwoningen verhuurd via het online platform met ruim 1.500 aangesloten verhuurmakelaars.

Internationale huren
Als je de zoektocht beperkt tot Amsterdam, levert het ruim 1.900 resultaten op. Het gaat hier om huurwoningen van 70 m2 die gemiddeld € 1.600 per maand kosten, tegenover het landelijke gemiddelde van € 1.100 per maand voor exact dezelfde oppervlakte. Amsterdam spant wat dat betreft nog altijd de kroon met een gemiddelde huurprijs van € 22,79 per m2, nét als in Monopoly…

De huurprijs komt tot stand door vraag en aanbod en zolang de vraag het aanbod overtreft, is het lastig manoeuvreren. Vooral als je bedenkt dat de vrije sector huurprijzenmarkt slechts 12 procent van de markt beslaat tegenover 21 procent koopmarkt en 57 procent sociale huur.  De vrije huursectorwoningen staan steeds korter te huur.  Het tekort aan woningen loopt met 11.000 per jaar op naar 150.000 woningen in 2026 volgens ABF Research. De krapte komt mede tot stand door de komst van internationale bedrijven waarvan het expat personeel zich hogere huren kan permitteren. En dan hebben we nog de concurrentie van air bnb buiten beschouwing gelaten.

Starters
Met een muurvaste woningmarkt is het een flinke klus om starters een duwtje in de rug te geven. Het zijn vooral de middengroepen die de dupe worden van de situatie: 19,6 procent van de huishoudens  in Amsterdam betaalt een huurprijs ver boven het niveau van sociale huur (€ 710,68). Zij betalen rond de € 1.160 per maand volgens het document ‘Wonen in Amsterdam 2017 Woningmarkt’ onder auspiciën van de Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Pas afgestudeerden hebben het net zo lastig. Wethouder Laurens Ivens heeft van woonbeleid een speerpunt  gemaakt met de zogeheten 40-40-20 regeling waarbij tot 2025 80 procent van de nieuwe woningen wordt gebouwd voor de lage- en middeninkomens en het restant bestemd is voor de vrije sector. En dat geldt voor zowel huur- als koopwoningen.

Voor stadsdeel Oost zijn twee specifieke woonprojecten gestart: de bouw van het Amstelkwartier waar in totaal zo’n 3.000 woningen komen, alsmede de toewijzing van 100 woningen aan jonge docenten (jaarsalaris € 2.600, – red.) in onder meer de Kruislaan en het Science Park. Op de website www.amsterdamwoont.nl staat een overzicht van meer nieuwbouwprojecten in Oost. Door nieuwbouw en liberalisatie neemt overigens het middeldure en het dure huursegment in omvang toe.

Discriminatie
De gemiddelde koopprijs van een appartement in Amsterdam is inmiddels meer dan € 4.00.000, aldus Het Parool. Bovendien is het voor éénpersoonshuishoudens steeds lastiger aan een hypotheek te komen. De beleggers nemen dus de huurwoningenmarkt als het ware over. Naast de hoge vraagprijzen is het niet voor iedereen even gemakkelijk een huurwoning te vinden. Zo heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken onlangs marktpartijen benaderd om in gesprek te gaan over discriminatie op de woningmarkt. Ook Pararius zet zich in om discriminatie tegen te gaan.

Meer informatie www.pararius.nl.