Home Overzicht Inclusiedans voor mensen met beperking

Inclusiedans voor mensen met beperking

0
Wincky Hoedt, dansdocent All Inn.

In het Ramses Shaffyhuis op de Piet Heinkade wordt voor mensen met mentale of motorische beperkingen, hetzij door de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, door ouderdom, of de ziekte van Alzheimer, iets bijzonders gedaan. Wincky Hoedt’s project inclusiedans All Inn verbetert de levensstandaard van de mensen die eraan meedoen.

Tekst Lida Geers | Foto’s Lida Geers en Bernadette Zevenhuizen | IJopener

Wincky, balletdanser, choreograaf en bewoner van het Ramses Shaffyhuis, vertelt enthousiast over zijn contact met de Engelse balletdanser, later balletmeester en choreograaf Andrew Peter Greenwood. Greenwood ontwikkelde naar aanleiding de ziekte van Parkinson van een van zijn vrienden een aangepaste manier van bewegen. Greenwoods liefde voor zijn vriend bracht hem er toe zijn kennis over dans en bewegen op een andere manier te gaan gebruiken dan hij tot nu toe deed. Hij richtte de Foundation Dance for Health op en ontwikkelde een speciaal programma voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Uit onderzoek bleek dat bij deelname aan dit programma de mobiliteit van deze mensen aanzienlijk verbeterde. Daarna is de groep uitgebreid naar mensen met multiple sclerose en andere fysieke klachten. Het leverde een verbluffend goed resultaat op. Sinds 2015 draait het programma in vijftien steden in Nederland en internationaal in Italië en Australië.

Inclusiedans
Greenwood is volgens Wincky de pleitbezorger van de inclusiedans, een dansvorm waarbij mensen met en zonder fysieke beperking samen dansen. Wincky: ‘Het verbetert de levensstandaard van mensen met een beperking. Het haalt ze uit hun isolement en geeft ze meer zelfvertrouwen. Als je zo’n les bekijkt is die in het begin heel simpel en wordt langzaam opgebouwd. We beginnen gewoon zittend op een stoel. Dus angst om niet mee te kunnen doen hoeft niet. Helemaal omdat de mensen die hieraan meedoen fysiek veelal in hetzelfde schuitje zitten.

Gedurende de les, die meestal een uur duurt, ga je stapje voor stapje verder zodat het hele lichaam aan bod komt. Uiteraard afhankelijk van wat de mensen kunnen, daar moet je wel goed op letten. Het is heel mooi om te zien hoe blij mensen op de les reageren.’ Hij weet ook wel dat deze mensen nooit een pirouette of en mooie sprong zullen kunnen maken, maar alleen al het feit dat ze blij worden van dansen geeft hem voldoening.

Eigen dansschool
Wincky heeft zijn dansopleiding gevolgd in Amsterdam en voor een deel in New York. Meteen na zijn opleiding als jazzdanser en modern ballet is hij teruggegaan naar Amsterdam en begonnen als danser en later als docent. Hij heeft in ad hoc-groepen gedanst, maar ook commercieel, onder andere bij Barry
Stevens. Tijdens zijn danscarrière heeft hij hier en daar wat zijwegen bewandeld, waaronder film en reclame, ook als choreograaf. ‘Na mijn danscarrière heb ik een eigen dansstichting opgericht, Colors Amsterdam Dance Theatre (CADT) met als doelstelling het promoten van de dans. Ik heb veel eigen producties gemaakt, maar ook educatieve programma’s voor het onderwijs.

Langzaam maar zeker kwam het zwaartepunt meer te liggen op educatie.’ Meer dan twintig jaar heeft Wincky lesgegeven op een dansschool in Baarn. Op een bepaald moment kreeg hij de mogelijkheid zelf een dansschool te beginnen. De leerlingen van de oude school besloten en masse over te stappen naar Indigo Jazz, de school van Wincky. ‘Het is een dansschool voor amateurs, maar soms is er een leerling die erboven uitsteekt en geschikt is voor een professionele opleiding, die begeleid ik dan.’

‘Een pirouette zal niemand ooit maken’

Voor Wincky is de overgang naar inclusiedans niet zo heel groot, zij het dat hij wel altijd alleen met gezonde en jonge mensen heeft gewerkt. Dat is nu dus even anders, maar niet minder mooi. ‘Ooit heb ik gewerkt met een kindje dat meervoudig gehandicapt was. Als je met zo’n kindje werkt en ziet wat dansen ermee doet, dan voel je alleen maar voldoening.’

Iedereen is welkom
Het project All Inn is een samenwerkingsverband tussen CADT en Stichting KunstenaarsHuizen Amsterdam en wordt gesponsord door Stichting RCOAK – Fondsen voor ouderen. Deelnemen aan de lessen is voor bewoners van het Ramses Shaffyhuis gratis en kost vijf euro per les voor andere deelnemers. Jammer genoeg zijn de lessen al op 11 september begonnen, maar dat wil niet zeggen dat niemand zich meer kan aansluiten. Iedereen is welkom, ook mensen met een rolstoel of een rollator.

De les wordt op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur gegeven in de sociëteit van het Ramses Shaffyhuis, Piet Heinkade 231. Leuk is dat een begeleider die meekomt ook mee mag doen aan de les. De lessen zullen in eerste instantie een proefperiode van drie maanden hebben. Afhankelijk van het resultaat wordt er gekeken of er vervolg op komt.

Check www.cadt.nl/inclusiedans | aanmelden [email protected]

Vorig artikelJongen onderuit met gestolen scooter
Volgend artikelArjan Vliegenthart, wethouder met hart voor de zaak