Home Kort nieuws Inspraak over plannen Kattenburgerstraat

Inspraak over plannen Kattenburgerstraat

0

De Kattenburgerstraat wordt opnieuw ingericht. De rijstrook wordt smaller en komt verder van de huizen te liggen. Fietsers, voetgangers en groen krijgen meer ruimte. Tot 24 februari kun je reageren op de plannen.

De plannen voor de de Kattenburgerstraat maken deel uit van de plannen voor de Oostertoegang en de Prins Hendrikkade Oost. Bewoners van de Kattenburgerstraat hebben eerder aangegeven dat zij zich zorgen maakten over de gevolgen van de plannen voor hun straat. In de nieuwe plannen is aan de bezwaren tegemoet gekomen. De maximumsnelheid voor automobilisten wordt verlaagd naar 30 km per uur, de rijstrook wordt verlegd en versmald. Daardoor neemt de geluidshinder bij de woningen af en verslechtert de luchtkwaliteit in de nabije omgeving minder snel.

Van het Oostelijk Pontplein tot de Geldersekade komt een fietsverbinding. In noordelijke richting komt er éénrichtingsverkeer voor automobilisten. Door de Kattenburgerstraat en de Prins Hendrikkade Oost wordt een vrijliggend fietspad in twee richtingen aan de huizenkant aangelegd.

Op 2 en 4 februari zijn er digitale informatiebijeenkomsten. Aanmelden kan hier. Van 13 januari tot en met 24 februari kun je reageren via de digitale inspraakpagina inspraakmaatregel15.amsterdam.nl