Home Overzicht Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade: Puntdaken graag

Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade: Puntdaken graag

0

Het stedenbouwkundig plan van Strandeiland zit in de inspraakfase en nu de stadsdeelcommissie Oost aan de beurt om te vertellen wat zij er van vindt. Dat valt nog niet mee. Het is een uitgebreid plan, 182 pagina’s, en het advies van het dagelijks bestuur van Oost komt pas daags voor de vergadering.

Lisa Scheerder | Foto Hans Heitgeert | IJopener

De leden van de commissie moeten dus zelf aan de bak. En dat doen ze. Ze spreken over de verdeling van de ‘woningklassen’. Stedelijk is de bouwnorm: 40 procent sociale huur, 40 procent middensegment huur en 20 procent koop. Voor Strandeiland heeft het college van B en W daarvan afgeweken. Het percentage sociale huur is 40 procent gebleven, maar het middensegment huur is verlaagd naar 25 procent en het percentage koop is verhoogd naar 35 procent. Verschillende commissieleden vragen zich af of juist die middencategorie niet veel groter moet zijn als je een nieuwe buurt wilt bouwen die geschikt is voor gezinnen.

Anderen vragen zich af waarom het percentage sociale huur zo hoog moet zijn. Maar zoals dat gaat met stedelijke normen valt er niet veel aan te doen, al verzacht de aanwezige ambtelijke ondersteuning de pijn door uit te leggen dat het middensegment huur absoluut niet geschikt is voor gezinnen: daar zijn die woningen eenvoudigweg te klein voor. Juist het segment koop is geschikt voor gezinnen, omdat deze woningen groter zijn en bovendien voorzien zijn van een hogere parkeernorm. Dat is dan ook de reden dat het college voor Strandeiland het koopsegment heeft verhoogd van 20 naar 35 procent.

Vervolgens komt het uiterlijk aan bod. Het zou goed zijn als dat hier minder saai wordt dan op de rest van IJburg. Sommige commissieleden hebben behoefte aan wisselende bouwhoogtes, andere aan een echte ‘landmark’ en weer anderen aan puntdaken terwijl voor een enkeling het uiterlijk niet uitmaakt – al zou het zo lelijk worden als Almere-West, dat maakt niet uit als er maar in gewoond kan worden. Helaas komt die specifieke uitwerking niet aan de orde in het stedenbouwkundig plan, zodat de commissieleden hun schoonheidseisen moeten opsparen voor een later moment.

Nog even wordt de commissievergadering een plek voor vergezichten en grootse dromen als het over het voorstel van het dagelijks bestuur gaat om een toekomstige metroverbinding naar Almere bij de plannen voor Strandeiland te betrekken.

In de IJopener doet Lisa Scheerder kort verslag van de maandelijkse vergaderingen van de stadsdeelcommissie Oost in de vergaderzaal aan de Oranje-Vrijstaatkade.