Home Overzicht Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade…

Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade…

0

De laatste vergadering van de Bestuurscommissie Oost, op 20 februari 2018 in de raadszaal aan de Oranje-Vrijstaatkade, is achter de rug. Bij de deelnemers viel enige weemoed  te bespeuren. De meesten keren niet terug na de verkiezingen van 21 maart. De IJopener, daarentegen, zal het wel en wee van de nieuwe Stadsdeelcommissie blijven volgen. Enkele impressies uit de laatste vergadering ‘oude stijl’.

Tekst Lisa Scheerder | IJopener

Het Flevopark gaat met zijn tijd mee: door het toegenomen aantal bewoners in de buurten rondom het park – denk aan Cruquius, de Sluisbuurt en het Sciencepark – wordt het gebruik van het Flevopark intensiever. Tijd voor een ‘upgrade’. Er komt een pierenbadje voor de kleintjes. Het door sommigen zo gewenste zwemmen in het Nieuwe Diep zit er echter voorlopig nog niet in. Het blijkt dat de oever en bodem vervuild zijn met lood: zwemmen is dus gevaarlijk. Er zal wel een wandelsteiger langs het Nieuwe Diep worden aangelegd, waardoor er lange wandelingen in en rondom het park kunnen worden gemaakt. Door het hele park zullen meer zichtlijnen komen, zodat het Nieuwe Diep meer onderdeel van het park wordt. Tot slot zal er in het Flevopark voortaan jaarlijks nog maar één groot evenement plaatsvinden, in plaats van twee.

Waterhart
Ook bij het participatieproject Waterhart stond de Bestuurscommissie Oost stil. Op de agenda stond een zogenaamd procesvoorstel. Waterhart is een van de experimenten van stadsdeel Oost om invulling te geven aan zogeheten ‘participatieve democratie’. De bedoeling is om door cocreatie, dat wil zeggen de bewoners en ondernemers samen met het stadsdeel, te doen wat belangrijk en nodig is. In dit geval nieuwe plannen maken voor de Veemkade, de IJhaven en winkelcentrum Brazilië.

Bodem Nieuwe Diep is vervuild met lood

Deelnemers gaven aan veel geleerd te hebben van dit project; de goede verstaander begrijpt dat er veel moeilijkheden overwonnen moesten worden. Het bleek dat binnen de projectgroep lastig overeenstemming te krijgen was. Ook waren er vragen over de representativiteit. Hoeveel bewoners moeten meedoen om te kunnen zeggen dat er draagvlak is?

Over een aantal zaken is wel overeenstemming bereikt: de pleinen daar meer inrichten als verblijfsgebied, bijvoorbeeld door verplaatsing van de afvalbakken of het planten van een mooie boom. Ook zijn overzichtelijker fietspaden en een veiliger kruispunt bij de ingang van de parkeergarage gewenst. Overeenstemming bestond er ook over het behoud van het havenkarakter en de openheid van het water. Wat andere kwesties betreft, zoals de functie van de Veemkade, het gebruik van het water van de IJhaven of het aantrekkelijker maken van het winkelcentrum Brazilië, was minder snel overeenstemming te bereiken. Besloten is om deze zaken nader te laten onderzoeken door het stadsdeel.

Vorig artikelOpen TuinenToer door de Indische Buurt
Volgend artikelFerry schildert liefst zwart-wit