Home Overzicht J.P. Coenschool gaat naam veranderen

J.P. Coenschool gaat naam veranderen

0
Het standbeeld van J. P. Coen staat al jaren in Hoorn. De tekst bij het beeld is aangepast.

De geschiedenis kent hoogte- en dieptepunten. De waardering voor de opeenvolgende perioden door het nageslacht verschilt soms per generatie. Jan Pieterszoon Coen is dan weer een held, dan weer een boef. De J.P. Coenschool in de Indische Buurt verandert binnenkort haar naam. Directeur Sylvie van den Akker: ‘De naam strookt niet meer met de kernwaarden die wij als school hebben.’

De basisschool in de Indische Buurt is de eerste school in Nederland die zich op deze manier van het koloniale verleden distantieert. Welke naam de basisschool straks krijgt, is nog niet bekend. Veel ouders en leerlingen zijn blij dat de J.P. Coenschool haar naam wijzigt.

Bloedig koloniaal bewind
De naam van Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) is de laatste jaren steeds meer omstreden geworden. Coen was gouverneur-generaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in toenmalig Nederlands-Indië. Historici zijn het vrijwel unaniem met elkaar eens dat hij daar een bloedig koloniaal bewind voerde, waardoor 15 duizend inwoners van de Banda-eilanden de dood vonden. De politieke partij Denk pleitte in een aantal jaren geleden voor het omdopen van de Coentunnel.

Nieuwe discussies
Historische namen van straten, tunnels en pleinen geven van tijd tot tijd aanleiding tot discussies. De bewoners van de Transvaalbuurt bijvoorbeeld trokken zich lange tijd weinig aan van de historische betekenis van de straatnamen in hun wijk. In de jaren zeventig groeide in Nederland het protest tegen het apartheidsregime. In 1977 kwam het verzoek om het Pretoriusplein te vernoemen naar Steve Biko, de vermoorde voorvechter van burgerrechten in Zuid-Afrika

Aangepaste tekst
Ook standbeelden en monumenten zijn regelmatig onderwerp van discussie. Zo is het standbeeld van J.P. Coen in in zijn geboorteplaats Hoorn, al jaren onderwerp van discussie. In 2012 besloot de gemeenteraad het beeld te laten staan, maar met een aangepaste tekst waarbij melding wordt gemaakt van de wandaden.