Home Sport&Fit Jaap Edenbaan voor hoe lang gesloten?

Jaap Edenbaan voor hoe lang gesloten?

0

Op de Jaap Edenbaan kan voorlopig niet worden geschaatst. De technische installatie die zorgt voor ijs op de 400-meterbaan is sinds 24 oktober buiten gebruik. Het is niet duidelijk hoe lang de reparatie zal duren. Volgens de Jaap Edenbaan is de reparatie maatwerk waarbij verschillende partijen bij zijn betrokken die adviseren en controleren. Maar de de technische installatie van de Jaap Edenbaan is oud. De ijsbaan is al in gesprek met andere ijsbanen uit de regio om schaatsers tot die tijd een optie elders te kunnen bieden.

De website van de Jaap Edenbaan meldt dat op maandag 24 oktober het koelsysteem een foutmelding gaf, waarop het koelproces is stilgelegd. Omdat de koelleidingen zich deels bevinden in gesealde luchtdichte betonnen gangen onder de grond, die ook nog eens bevroren zijn, duurde het enige tijd voordat ingeschakelde experts konden vaststellen dat een koelleiding slijtage vertoonde. Er vindt stelselmatig onderhoud plaats volgens een meerjarenonderhoudsplan dat is opgesteld volgens de geldende regelgeving en waarbij onafhankelijke professionele partijen controle uitvoeren. Jaarlijkse periodieke testen en controle hebben geen indicatie afgegeven dat dit probleem zich aan kon dienen. Toch heeft zich op een plek corrosie kunnen vormen. De vervanging van deze koelleiding neemt veel tijd in beslag, doordat het maatwerk is.

Reparatie kost veel tijd
De reparatie van de installatie lijkt dus veel tijd te kosten. De Jaap Eden IJsbaan zegt te werken aan een tijdelijke oplossing, waarbij er zo snel als mogelijk toch weer geschaatst kan worden. Wanneer dat zal zijn, is nog niet te zeggen. Het probleem kan echter wel eens groter zijn dan nu lijkt. De openluchtijsbaan heeft een oude installatie die wel eens aan het einde van zijn leven kan leven kan zijn aanbeland. De aanleg van een nieuwe installatie op de huidige locatie lijkt gezien de ligging uitgesloten. Al eerder is er gesproken over verplaatsing naar Noord en ook bij de Arena zou plaats zijn voor een kunstijsbaan. Dat daarmee een einde zou komen aan de unieke openluchtijsbaan op sportpark Middenmeer Voorland en een mooi onderdeel van het aanbod op sportpark Middenmeer Voorland.