Home Overzicht Jaarlijks 200.000 euro beschikbaar voor Amsterdamse buurtinitiatieven

Jaarlijks 200.000 euro beschikbaar voor Amsterdamse buurtinitiatieven

0
Fonds voor Oost heeft bijgedragen aan het sympathieke project Park om de Hoek. Een initiatief waar ontmoeting en zelfbeheer een belangrijk onderdeel is. De hele buurt wordt betrokken bij het project.

Bewoners gaan steeds vaker zelf aan de slag om hun buurt mooier, groener, kleurrijker en leefbaarder te maken. Deze plannen hebben naast inzet en goede wil vaak ook financiering nodig. De stad stelt hiervoor tot 2022 jaarlijks 200.000 euro beschikbaar. Dag gebeurt via een subsidie aan het Prins Bernhard Cultuur Fonds.

Elke maand kunnen bewoners een initiatief indienen. Binnen twee weken krijgen zij een reactie vanuit de commissie die uit mede-buurtbewoners bestaat. Hierdoor worden de kleine bedragen snel verdeeld. De lokale fondsen verdelen én werven geld voor de buurt. In Oost is dat het ‘Fonds voor Oost’. Vijf doelstellingen staan centraal bij de aanvraag: minder armoede, goede gezondheid, minder ongelijkheid, meer toegankelijkheid divers en inclusief en meer groen en duurzaam

Fonds voor Oost
Amsterdam kent op dit moment vier lokale fondsen voor maatschappelijke initiatieven in Oost, Zuid, Centrum en West. ‘Mensen maken Amsterdam’ is de overkoepelende stichting waarvan het ‘Fonds voor Oost’ er een is. Dat zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Het gaat hierbij om projecten die de buurt verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt. Het ‘Fonds voor Oost’ werft en verdeelt lokaal geld voor initiatieven in Oost.

Het ‘Fonds voor Oost’ staat op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit betekent dat het fonds gebruik mag maken van de kennis en expertise van het Cultuurfonds. De administratie en afhandeling van de aanvragen verloopt via de ervaren medewerkers van het Cultuurfonds.

Zelf organiseren
Wethouder Rutger Groot Wassink is er van overtuigd dat iets soms net zo goed of zelfs beter door Amsterdammers zelf wordt georganiseerd. ‘De laatste jaren zien we succesvolle initiatieven professioneler worden en nieuwe initiatieven ontstaan doordat bewoners zich samen sterk maken in de buurt.’

Lokale particulieren, bedrijven en andere fondsen worden actief door het Fonds benaderd om de projecten te ondersteunen maar ook om de continuïteit van het fonds te waarborgen.

Check www.fondsvooroost.nl