Home .Mensen maken Oost Joke Koningh geëerd voor besturen herdenkingscomités

Joke Koningh geëerd voor besturen herdenkingscomités

0

Joke Koningh heeft de Andreaspenning ontvangen uit handen van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen. Zij krijgt deze onderscheiding voor haar jarenlange inzet als voorzitter van diverse Amsterdamse herdenkingscomités en maatschappelijke organisaties gedurende vijftien jaar.

Foto Dineke Rizzoli

Joke Koningh is ruim tien jaar voorzitter van het comité Herdenking Februaristaking 1941 geweest. Zij heeft de continuïteit van het comité mede gewaarborgd en het publiek van de herdenking verbreed. De herdenking van de Februaristaking is uitgebreid met verschillende activiteiten en heeft meer bekendheid gekregen – ook landelijk.

Van 2002 tot 2013 was zij ook voorzitter van het Amsterdamse 4 en 5 mei comité. Onder haar leiding is het comité gemoderniseerd en is het aantal activiteiten in de stad gegroeid, met als grootste succes het Theater Na de Dam, dat een landelijke uitstraling heeft gekregen.

Naast haar inspanningen als bestuurder van Amsterdamse herdenkingscomités heeft Joke Koningh zich ook ingespannen voor enkele bijzondere organisaties. Zo was zij van 2002 tot 2015 betrokken bij uitvaartmuseum Tot Zover. Van 2004 tot 2012 was zij voorzitter OSA, sociaal ondernemers Amsterdam en van 2006 tot 2017 bij de Rode Loper op School (cultuureducatie in het basisonderwijs). Joke Koningh is een bekende in Oost. Twaalf jaar was ze voorzitter en bestuurder (1990-2002) van stadsdeel Oost.

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.