Home Indische Buurt J.P. Coenschool heet nu De Indische Buurtschool

J.P. Coenschool heet nu De Indische Buurtschool

0

De website van de J.P. Coenschool is ‘under construction’. Dat is logisch want in het nieuwe schooljaar heeft deze basisschool een nieuwe naam: De Indische Buurtschool. En natuurlijk een nieuwe website. De school wilde niet meer verbonden zijn met de naam van de wrede J.P. Coen.

In januari maakte de school bekend de naam te veranderen. Daarmee was het de eerste school in Nederland die zich op deze manier van het koloniale verleden distantieert. Veel ouders en leerlingen waren blij dat de J.P. Coenschool haar naam wijzigt.

De waardering voor de opeenvolgende perioden door het nageslacht verschilt soms per generatie. Jan Pieterszoon Coen is dan weer een held, dan weer een boef. Directeur Sylvie van den Akker: ‘De naam strookt niet meer met de kernwaarden die wij als school hebben.’

Bloedig koloniaal bewind
De naam van Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) is de laatste jaren steeds meer omstreden geworden. Coen was gouverneur-generaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in toenmalig Nederlands-Indië. Historici zijn het vrijwel unaniem met elkaar eens dat hij daar een bloedig koloniaal bewind voerde, waardoor 15 duizend inwoners van de Banda-eilanden de dood vonden. De politieke partij Denk pleitte in een aantal jaren geleden voor het omdopen van de Coentunnel.

Nieuwe discussies
Historische namen van straten, tunnels en pleinen geven van tijd tot tijd aanleiding tot discussies. De bewoners van de Transvaalbuurt bijvoorbeeld trokken zich lange tijd weinig aan van de historische betekenis van de straatnamen in hun wijk. In de jaren zeventig groeide in Nederland het protest tegen het apartheidsregime. In 1977 kwam het verzoek om het Pretoriusplein te vernoemen naar Steve Biko, de vermoorde voorvechter van burgerrechten in Zuid-Afrika